SÜRÜNEN SİYASAL İSLAM ALEMİ VE DEMOKRAT TÜRKİYE

Aşağıda listelenen 25 ülkenin halkı ARAPÇA konuşur ve resmi dilleri Arapçadır.
1-Bahreyn
2-Birleşik Arap Emirlikleri
3-Cezayir
4-Cibuti
5-Çad
7-Fas
8-Filistin
9-Irak
10-Katar
11-Komorlar
12-Kuveyt
13-Libya
14-Lübnan
15-Mısır
16-Moritanya
17-Batı Sahra
18-Suudi Arabistan
19-Somali
20-Sudan
21-Suriye
22-Tunus
23-Umman
24-Ürdün
25-Yemen
*
“İSLAM” sözcüğünün “BARIŞ İNSAN ve HAKLARI” olduğu söylenir. Fakat bu listelenen 25 ülkenin hiç birinde “Demokrasi” ve “İnsan hakları” yoktur.

Bu ülke devletlerinin hepsi kadınlar için açık cezaevi, ya da yarı açık cezaevi durumundadır. Kadınların hakları çok sınırlıdır.

Birçoğunda kadınlar, yanında bir erkek olmadan asla dışarı çıkamazlar, araba kullanamazlar.
– Bu ülkelerin hiç birinde devlet yönetimi Laik sistemle yönetilmez. Hakim olan devlet yönetim sistemi şeriat yönetim sistemidir.
– Avrupa ve Dünya piyasalarında satılan, diğer ülkelerin ürünleriyle rekabet edebilecek bir tek markaları dahi yoktur.

Ürettikleri bir kumaş, bir gömlek düğmesi dahi yoktur.
– Hemen hepsi şeriat ile yönetilir, Laik yönetim sistemi olmayınca, çağdaş eğitim sistemi yoktur, bilim, laboratuvarlar, araştırmalar, kültür çalışmaları, resim, heykel, müzik ve diğer sanatsal faaliyetler de yoktur.
– Hiç birinde serbest muhalefet yoktur.
– Hiç birinde özgür basın yoktur.
– Sporda, sanatta, resimde, müzikte, bilimde, araştırma geliştirme çalışmalarında, şiir, roman ve edebiyatta yoklar,
– Medeni dünyanın bunlardan öğreneceği hiç bir şey yok,
57 İslam ülkesinde üniversite sayısı 500‘ü geçmezken (ki çoğunun dünya gerçeklerinden haberi yoktur.)
– ABD’de 5700′ün üzerinde araştırma yapan üniversite vardır.
– Hemen hemen hepsinde kan gözyaşı, rüşvet, adam kayırma, liyakatsiz yöneticiler, iç çatışma ya da savaş var.
– Halkı Müslüman olan ve Arapça konuşan Yemen halkı, yine Müslüman olan ve Arapça konuşan S.Arabistan, Mısır ve Ürdün tarafından yıllardır acımazsızca bombalanıyor. Milyonlarca Yemenli sefaletin içinde, açlığın ve koleranın pençesinde inim inim inliyor, ölüyorlar.
– Bu ülkelerin yöneticilerinin çoğu Türk’ten, Türkiye Cumhuriyeti Devrimlerinden ve Türkiye’de kadın haklarının çok gelişmiş olmasından, dolayı ATATÜRK‘ten nefret ederler…
– Türk halkı çok uzun zamandan bu yana emperyalist bir projenin amaçları gereği, Araplaştırılmak isteniyor…
– Felaket başa gelmeden, güzel Türkiye’mize, Cumhuriyetimize, güzel Türkçemize, Laik devlet yönetim sistemimize ve Türkiye Cumhuriyeti değerlerine sahip çıkmalıyız.