SAPIKLARIN ÖLDÜRDÜĞÜ ALİMLER

   • ALİMİN ÖLÜMÜ… ?

   • Ebu Hanefi, Peygamberimizin kurduğu, Şura (Meclis) sistemiyle DEVLET İDARESİ sistemini kaldırıp, krallıkla tekadam idare sistemini getiren Saltanata boyun eğmediği için, gerici mollalar tarafından  işkenceyle öldürüldü..
    ***

   • Mısırlı fizikçi ve gök bilimci Kamose-Menes, anıt mezarların ve piramitlerin ölümden sonra, oralara gömülen kimseye bir yararının olamayacağını söylediği için öldürüldü.
    ***

    Antik Mısır’ın diğer bir filozofu Amentebat ”insanları mumyalamanın, ahrette Allah katında bir yararı yoktur” dediği için ailesi ile birlikte yok edildi.
    ***

    Romalı matematikçi, gökbilimci ve filozof Claudius, “Roma Tanrı’larının masal olduğunu” söylediği için katledildi..
    ***

   • Sokrates, Yunan tanrılarına inanmadığı için öldürüldü.
    ***

    Giardano Bruno, Kapalı evren görüşünü reddetiği, dünyanın güneş etrafında döndüğünü söylediği için yakıldı..
    ***

    Sayıların efendisi Pisagor yaptığı bilimsel çalışmalar ve ileri sürdüğü görüşleri nedeniyle yakılarak öldürüldü..
    ***

    Galileo, dünya dönüyor dediği için öldürüldü..
    ***

    Thomas More, yazdığı Utopia ile kilisenin söylediklerine ters düştüğü için öldürüldü..
    ***

    Fransız devrimini yapanlardan olduğu halde, işlerin kontrolden çıkıp, öldürmelerin çoğaldığını görünce; “Bu kadar terör fazla” deyip katliama karşı çıkan Devrimci Danton idam edildi..
    ***

    Fransız bilim adamı Antoine Lsvoisier, salt Fransız devrimine karşı olduğu için “Cumhuriyet’in bilginlere ihtiyacı yoktur” denilerek idam edildi..