RADLOFF’UN TÜRK DİLİ TENKİDİ

1800’lu yillarda yaşamis, Dünyanın en ünlü Türkolog’u ve Araştırmacılarından biri olan Rus asıllı Alman Wilhelm RADLOFF, Türk dili ve alfabesi hakkında önemli tenkitlerde bulunmuş.
1866 yılında yazdığı bir eserinde, “Türklerin İslamlaştıktan sonra din etkisinde kalarak, kullandıkları Türk Orhun alfabesini bırakıp arap alfabesine geçerek, turkcedeki 8 adet ince sesli harfin, arapçada olmayışı nedeniyle yamalı bohça gibi, paramparça uyduruk bir Türkçe peydahladılar” demiştir.
RADLOFF, tenkidine devamla; “Gelecekte, birbirinden uzak olan Türkler, ayrı alfabeler kullanarak öztürkçeden uzaklaşıp yazıştıkları için, yeni nesillere birbirini anlayamayacakları sıkıcı bir Türkçe bırakacaklar.
Bu sıkıntıyı yaşayacak olan yeni nesiller, geçmişteki atalarını, buna sebebiyet verdikleri için, haklı olarak suçlayacaklardır” demiş.
Dünya liderlerinden birisi olan, modern devletimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk, bu ızdırabı iyi bildiği için, içinde 8 adet sesli harfi bulunan şimdiki Türkçe alfabeye geçişi sağlayıp, sonraki nesilleri o çirkin sesli uyduruk Türkçeden kurtardı.
Ancak 1990 yılında Sovyet İmparatorluğunun dağılmasıyla yeniden bağımsızlığına kavuşan Türki Devletlerdeki kardeşlerimizle konuşmanın çok zor olmasınından da anlaşıldığı gibi, Radloff son derece haklı bir tenkitte bulunmuş.
Bununla beraber Kazakistan Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında çalışan bir heyet, bu sıkıntının giderilerek, Türki Devletlerde yaşayan soydaşların daha iyi anlaşabilecek bir konuşma yapabilmeleri için imkan hazırlamaya çalışıyorlar.