PADİŞAHLARIMIZ DA TARİKATLI İDİLER

İşte, ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz!’ sloganından rahatsız olan, “Kadiri Tarikatı şeyhi”nin oğlu Raci, Necati, Zübeyir ve cümbür tarikat…
Saidi kürdi Yezit naletinin diğer çakma isimleri(Bediüzzaman Said Nursi) 14.Mart.1960 tarihinde ölümünden sonra İslam, Türk, Atatürk düşmanı, yahudi, ermeni, süryani, yezidi tarikati, kadiri ve mevlevi kollarının mürşitliği yineTürk düşmanı başka bir Yezit lanetine geçer.
Ahi Evran Ocağından uzaklaştırılan Osmanlı Padişahlarının Mensup Oldukları Tarikatlar
1 — Sultan Osman Gazi — Ahi Evran Ocağı
2 — Sultan Orhan Gazi — Ahi Evran Ocağı
3 — Sultan Murad-ı Hüdavendigâr — Ahi Evran Ocağı
4 — Sultan Yıldırım Bayezid — Zeyniyye tarikatı
5 — Sultan Çelebi Mehmet — Zeyniyye tarikatı
6 — Sultan ikinci Murat — Bayramiyye tarikatı
7 — Sultan Fatih Mehmet — Bayramiyye tarikatı
8 — Sultan Bayezid Veli — Cemaliyye tarikatı
9 — Sultan Yavuz Selim — Sünbüliyye tarikatı
10 — Sultan Kanunî Süleyman — Gülşeniyye tarikatı
11 — Sultan Sarı Selim — Halvetiyye tarikatı
12 — Sultan Üçüncü Murat — Uşakiyye tarikatı
13 — Sultan Üçüncü Mehmet — Halvetiyye tarikatı
14 — Sultan Birinci Ahmet — Celvetiyye tarikatı
15 — Sultan Birinci Mustafa — Celvetiyye tarikatı
16 — Sultan Genç Osman — Celvetiyye tarikatı
17 — Sultan Dördüncü Murad — Celvetiyye tarikatı
18 — Sultan Birinci ibrahim — Halvetiyye tarikatı
19 — Sultan Avcı Mehmet — Halvetiyye tarikatı
20 — Sultan ikinci Süleyman — Halvetiyye tarikatı
21 — Sultan ikinci Ahmet — Halvetiyye tarikatı
22 — Sultan ikinci Mustafa — Halvetiyye tarikatı
23 — Sultan Üçüncü Ahmet — Cerahiyye tarikatı
24 — Sultan Birinci Mahmut — Halvetiyye tarikatı
25 — Sultan Üçüncü Osman — Raufiyye tarikatı
26 — Sultan Üçüncü Mustafa — Cerahiyye tarikatı
27 — Sultan Birinci Abdülhamit — Nakşibendiyye tarikatı
28 — Sultan Üçüncü Selim — Mevlevi tarikatı (Mevlana)
29 — Sultan.Dördüncü Mustafa — Nakşibendiyye tarikatı
30 — Sultan İkinci Mahmut — Cerahiyye tarikatı
31 — Sultan Abdülmecit — Cerahiyye tarikatı
32 — Sultan Abdülaziz — Bektaşi Ocağı
33 — Sultan Beşinci Murat — Bahaiyye tariki (Mason Locası)
34 — Sultan İkinci Abdülhamit — Şazeliyye tarikatı
35 — Sultan Mehmet Reşat — Mevlevi tarikatı (Mevlana)
36 — Sultan Mehmet Vahdettin —? —

TÜM TARİKATLAR, ASLINDA SATANİST KARAKTERLİ YAHUDİ TARİKATIDIR,
İSLAM’DA TARİKAT HARAMDIR,
DİNDEN ÇIKMAKTIR !..
BİLMİYORSAK ÖĞRENELİM,
İMAM HATİP OKULLARINI, İNÖNÜ DÖNEMİNDE BAŞBAKAN OLAN, AYNI ZAMANDA NAKŞİBENDİ ŞEMSETTİN GÜNALTAY AÇTI…
Eski Türklerde Hanif mezhebinden idi..
Ayrıca Orta Asya Türklüğü de Hanif idi. Çünkü onlarda putlara tapmıyor, Allah’ın varlığına birliğine inanıyor ve Allah’a Ulu tanrı-Yüce Tanrı manasına gelen Tanrı diyorlardı. Gök kelimesi eski Türkçede ulu-yüce-büyük manalarında kullanılmıştır. Eski Türkler öldükten sonra dirilmeye, cennet ve cehenneme, meleklere inanıyorlardı. Bu bakımdan onlar da Hanif idiler. Türkler Tek Tengri (Tek Tanrı) inancına olan benzerliği gördükleri anda toplu olarak İslâm’a yönelmişlerdir. Türklerin isteyerek topluca Müslüman olmaları da Hanif olmalarından kaynaklanmıştır.

         TÜRK EVLADI! GÖREVİNİ UNUTTUN MU?
Allah yeryüzünde ki nizam bozulduğunda bunu düzeltme görevini bu orduya vermiştir,
Muvahhid olan bu Milletin en önemli görevi tarih boyunca Tevhid sancağını taşımış olmasıdır. Anadoludan asyaya kurulan bütün Türk devletlerinde ay ve yıldız sembolü vardır, bugün son şeklini alan bu sembol Ay Yıldızlı bu bayrak, Cenab-ı Hakkın bu millete layık gördüğü mührüdür. İşte bu sancağın manası ve işaret ettiği makam Türk Ordusudur..!

Allah yeryüzünde ki nizam bozulduğunda bunu düzeltme görevini bu orduya vermiştir, Türk Milletini diğer toplumlardan farklı kılan en önemli özelliği Ordu-Millet anlayışıdır. Asyadan Anadoluya, Kafkaslardan balkanlara ortadoğuya kadar bütün bu coğrafya da, tarih boyunca yerleşen Türk boyları teşkilatçı özelliklerini asla yitirmemiştir. Bu milleti bu topraklarda var eden hep bu anlayış olmuştur. Diğer ülkelerin ordularından farklı olarak bizim ordu anlayışımız sadece askeri yapıyla sınırlı bir kurum olarak algılanmaz, bizzat bütün milletin kadınıyla erkeğiyle tabi olduğu bir yapı olarak kabul edilir. Türk Ordusu demek Türk Milleti demektir, ’’Her Türk asker doğar’’ anlayışı da buradan gelir. Ordu kavramı Anadoluda kutsal sayılır, o yüzden ‘’peygamber ocağı’ makamı ile bir tutulur.
Türk devlet geleneğinde en önemli unsur devletin teşkilat yapısı olmuştur, bu teşkilatın en önemli unsuru Türk Ordusu’dur. Yıkılan ve dağılan her Türk devletinin ardından yeni bir devletin hızlı bir şekilde kurulmasında, ‘’önce ordu, sonra devlet’’ fikri ile hareket eden bu teşkilatçı yapı önemli rol oynamıştır. Türk Milletinin bir özelliği de Tevhid dinine tabi olmalarıdır, Anadolu da kurulan Eti Türk (Hitit) uygarlıklarından asyadaki Hun-Göktürk-Uygurlar dahil bütün Türk medeniyetlerin de tek bir Gök Tanrı inancı vardır. Gök Tanrı inancına göre Tanrının eşi benzeri yoktur ve Tanrı insanlara doğru yolu gösteren ve onları ödüllendiren ve cezalandıran yaratıcıdır, işte bu tanımlama Tevhid(İslam) dinidir, tek olana yüce olana iman etmeyi öğreten anlayışa Tevhid denir, kelime kökeni Arapçada ki vahad-bir- sayısından türeyen vahdaniyet(tekçilik) geleneğine Tevhid denir, bu prensibe uyanlara Muvahhid denir. ‘’Ben, bir müvahhid olarak, yüzümü o gökleri ve yeri yaratmış olan Allah’a çevirdim.’[Enam 79]. Türk Milleti ezelden bu yana Muvahhid olmuştur.
Muvahhid olan bu Milletin en önemli görevi tarih boyunca Tevhid sancağını taşımış olmasıdır. Anadoludan asyaya kurulan bütün Türk devletlerinde ay ve yıldız sembolü vardır, bugün son şeklini alan bu sembol Ay Yıldızlı bu bayrak, Cenab-ı Hakkın bu millete layık gördüğü mührüdür. İşte bu sancağın manası ve işaret ettiği makam Türk Ordusudur..! Allah yeryüzünde ki nizam bozulduğunda bunu düzeltme görevini bu orduya vermiştir, Türk’ün sahip olduğu yüksek cesaret ve savaşma kabiliyeti buradan gelir. Azgınlık yapıp yoldan sapan toplulukların üstüne hep Türk boyları akın etmiştir. Kavimler göçünü başlatıp batının yozlaşmış sistemini dağıtan, dünya da yeni bir düzen oluşmasına sebep olan unsur Türk boylarının batıya akın etmesi olmuştur. Bu akınlar Türk boylarının dolayısıyla Türk Ordusunun ilahi vazifesidir. Bu ilahi vazifenin işareti Kur-an’daki şu ayette bildirilir; “Ey Müminler, içinizden bazıları dininden döndüğü takdirde , ALLAH yakında öyle bir millet getirecek ki; Onları sever.Onlar da O nu severler.Onlar müminlere karşı mütevazı ve kafirlere karşı serttirler.”Maide-57

             Nebil KÖSE