PADİŞAHLARIMIZ, ANALARI VE KARILARI, Kur-an Dışına Çıkan Halifeler

Padişahlarımızın anneleri nedense genelde hep yabancıdır.
Bu yabancılarla evliliklerde ülke menfaati gereği yapılan evlilikler pek azdır.
Asıl olan yabancı kadına sahip olma arzusu olduğu anlaşılmaktadır.
Yani padişahlarımızın çoğu Türk kızının sahip olduğu meziyetleri ve artıları görmeden, öğrenmeden, tatmadan bu dünyadan göçtükleri anlaşılmaktadır.
Bazıları da Halife olan bu Padişahlarımızın kimileri, yabancı kızların dış güzelliğine dayanamamış olacaklar ki; Kur-an’ı Kerim’in “4 eşe kadar verdiği evlilik izni” ayetini unutup, 5 hanımdan 17 hanıma kadar evlenerek, devlet adamlığı ve Allah’ın emirlerine itaatin çirkin örneğini sergilemişlerdir.
Bu nedenle Müslüman Arap ülkeleri “Kur’an dışı evlilik yaptı” diye, savaş halinde Padişahın Cihat çağrısına haklı olarak itaat etmediler. Bağımsızlık mücadelesine girdiler.
Bazı kraldan daha kralcı Padişah hayranları; “Filanca Padişah şu konularda çok iyi idi. Ama şu konudaki ettikleri tasvip edilemez” diye gerçekçi konuşması gerekirken, tam aksine ya inkâr eder veya “onlar için normaldir” diyerek ikiyüzlülük sergilerler.
Mesela: Atatürk hayatını ortaya koyup bize bir Türkiye Devleti hediye etti, minnettarız ama Lozan Antlaşmasına göre Hrıstiyan Türklerin Yunanistan’a sürgün edilmesine göz yumması büyük hatadır. Böyle gerçekçi konuşmak gerekmez mi?

Öyleyse 1’incisinden başlayıp 36 Sultan’ın eş sayısı ve analarını inceleyelim:

1’inci Sultan Osman Gazi:(1258-1324)tarihlerinde yaşadı, 24 yıl hükmetti 2 karısı var.
Babası: Ertuğrul Gazi, Annesi: (Türk)Halime Hatun

2’nci Sultan iOrhan Gazi:(1281-1360)yıllarında yaşadı, 36 yıl hükmetti 4 karısı var.
Babası, Osman Gazi. Annesi,(Türk)Malhun Hatun

3’üncü Sultan MURAT Hüdavendigar: (29 Haziran 1326-28 Haziran 1389)yıllarında yaşadı, 29 yıl hükmetti, 5 KARISI olduğundan KUR*AN DIŞI YAŞAMIŞTIR
Babası Orhan Gazi, annesi Bizanslı HOROFİRA(Nilüfer)
Horofira ile evliliğin ülke çıkarına yapıldığı söylenir.

4’üncü Sultan Yıldırım BAYEZİT:(1360-8 Mart 1403)yıllarında yaşadı, 13 yıl hükmetti 5 KARISI olduğundan KUR*AN DIŞI YAŞAMIŞTIR
Babası Sultan Murat Hüdavendigar, annesi ise Bulgar MARYA(Gülçiçek)
Marya ile evliliğin, ülke çıkarına yapıldığı söylenir.

5’nci SULTAN MEHMET ÇELEBİ(1382-26 Mayıs 1421)tarihlerinde yaşadı, 8 yıl hükmetti, 2 karısı var.
Babası Yıldırım Bayezid, annesi de Bulgar OLGA

6’ncı SULTAN MURAT II(1404-3 Şubat 1451)yıllarında yaşadı, 30 yıl hükmetti
5 KARISI olduğundan KUR*AN DIŞI YAŞAMIŞTIR
Babası Çelebi Mehmed, annesi Dulkadiroğulları Beyliği’nden Mehmed Bey’in kızı(Türk)Emine Hatun’dur.
Kimi kaynaklarda ise II.Murad’ın annesi Veronika olarak geçer.

7’nci SULTAN MEHMED(FATİH): (30 Mart 1431-3 Mayıs 1481) yıllarında yaşadı, 37 yıl hükmetti, 7 KARISI olduğundan KUR*AN DIŞI YAŞAMIŞTIR
Babası Sultan II.Murat ve annesi ise Sırp DESPİNA

8’inci SULTAN BAYEZİD II: (1450-26 Mayıs 1512)arası yaşadı, 31 yıl hükmetti, 8 KARISI olduğundan KUR*AN DIŞI YAŞAMIŞTIR
Babası Fatih Sultan Mehmed, annesi Sırp KORNELYA (Gülbahar)’dır.
Gülbahar Hatun’un Arnavut veya Fransız asıllı olduğu da söylenmektedir.

9’uncu SULTAN YAVUZ SELİM: (10 Ekim 1470-1520)arası yaşadı, 8 yıl hükmetti, 2 karısı var.
TÜRK Kökenli ilk Halife, 74.İslam halifesidir.
Babası II.Bayezid, annesi Pontuslu bir Rum kızı(aişe)
Babasını öldürttüğü için yaşamının huzursuzluk içinde geçtiği söylenir.

10’uncu SULTAN KANUNİ SÜLEYMAN(27 Nisan 1495-6 Eylül 1566) yıllarında yaşadı, 46 yıl hükmetti, 4 KARISI VAR
75.İslam halifesidir.
Babası I.Selim, annesi Polonya yahudisi HELGA (Hafza)

11’inci SULTAN SARI SELİM: (28 Mayıs 1524-15 Aralık 1574) tarihlerinde yaşadı, 8 yıl hükmetti. 76.İSLAM HALİFESİDİR, 1 karısı var. “Ben ülkeme tek eşli Sultan olarak örnek olacağım” demiş, ama kendi oğlu kendisini örnek almadığı görüldü.
Babası Kanuni Sultan Süleyman, annesi ise Yahudi kızı ROKSALAN(Hürrem)

12’nci SULTAN MURAT III: (4 Temmuz 1546-16 Ocak 1595) TARİHLERİNDE YAŞADI, 21 yıl hükmetti. 4 KARISI VARDIR
77.İSLAM HALİFESİDİR
Babası II.Selim, ve annesi Yahudi RAŞEL(Nurbanu)

13’üncü SULTAN MEHMED III: (26 Mayıs 1566-21 Aralık 1603)arası yaşadı, 8 yıl hükmetti. 1 oğlu ve 19 kardeşini 1 gecede boğdurttu. 4 karısı var.
78.İSLAM HALİFESİDİR
III.Murat ile Venedikli BAFO(Safiye) Sultan’ın oğludur.

14’üncü SULTAN AHMET I: (18 Nisan 1590-22 Kasım 1617) arası yaşadı, 14 yıl hükmetti. 3 karısı var.
79.İSLAM HALİFESİDİR
Babası Sultan III.Mehmed, annesi Yunan HELEN(Handan)

15’ünci SULTAN MUSTAFA I: 20 Ocak 1591-21 Kasım 1617 yılları arasında yaşadı. 19 ay hükmetti. 2 KARISI VARDI
80.İslam Halifesi
Babası Mehmet III, annesi İspanyol Violetta.

16’ncı SULTAN GENÇ OSMAN: (3 Kasım 1604-20 Mayıs 1622)tarihlerinde yaşadı, çocuk çağda 4 yıl hüküm sürdü. 2 karısı var,(hemde henüz 18 yaşında iken).
81.İslam Halifesi
Babası I.Ahmed, annesi Sırp EVDOKSİYA (Mahfiruz)

17’ncı SULTAN MURAT IV: (27 Temmuz 1612-8 Şubat 1640) arası yaşadı. 17 yıl hüküm sürdü. 82.HALİFEDİR. 5 KARISI OLDUĞUNDAN Halife olmasına rağmen KUR*AN DIŞI YAŞAMIŞTIR
Babası Sultan I. Ahmet, annesi Yunan asıllı ANASTASYA (Kösem) Sultan.

18’nci Sultan Ibrahim: 1615-1648 arasında yaşamış.4 yıl hüküm sürmüş.
Deli diye tahttan indirilmiş. 83.HALİFEDİR, 7 KARISI olduğundan KUR*AN DIŞI YAŞAMIŞTIR.
Babasi Birinci Ahmed, Annesi Yunan asıllı ANASTASYA (Kösem) Sultan

19’uncu SULTAN AVCI MEHMET: (2 Ocak 1642-6 Ocak 1693) arası 6 yaşından itibaren 39 yıl hüküm sürdü.
84.HALİFE OLARAK 5 KARISI İLE KUR*AN DIŞI YAŞAMIŞTIR.
(Avcı Mehmet), Padişah İbrahim ile Rus NADYA(Turhan) Sultan’ın oğludur.

20’nci SULTAN SÜLEYMAN II: (15 Nisan 1642-22 Haziran 1691)arası yaşadı. 4 yıl hüküm sürdü. 85.HALİFEDİR. 6 KARISI İLE KUR*AN DIŞI YAŞAMIŞTIR.
Annesi Sırp KATRİN(Dilasub) Hatun’dur.

21’inci SULTAN AHMET II: (25 Şubat 1643-6 Şubat 1695)arası yaşadı. 4 yıl hüküm sürdü. 1 karısı var. “BEN BABAM GİBİ ÇOK KARILI OLMAYACAĞIM” dediği söylenir.
86.Halifedir
Sultan İbrahim’in üçüncü oğludur. Annesi Polonya yahudisi EVA(Hatice)

22’nci SULTAN MUSTAFA II: (6 Şubat 1664-29 Aralık 1703) arası yaşadı. 8 yıl hükmetti. 87.HALİFEDİR. 6 KARISI İLE KUR*AN DIŞI YAŞAMIŞTIR
Babası Sultan IV.Mehmet, annesi Rum EVEMİA(Emetullah Rabia Gülnuş)

23’üncü SULTAN AHMET III: (30 Aralık 1673-1 Temmuz 1736)arası yaşadı. 27 yıl hükmetti. 88.HALİFEDİR. 18 KARISI İLE KUR*AN ve Hilafet DIŞI YAŞAMIŞTIR
Babası Sultan IV.Mehmet, annesi ise II.Mustafa ile aynı anneden Rum EMEVİA(Emetullah Rabia Gülnuş)

24’üncü SULTAN MAHMUT I: (1696-15 Kasım 1730)arası yaşadı. 24 yıl hükmetti.
89.Halifedir 10 KARISI İLE KUR*AN ve Hilafet DIŞI YAŞAMIŞTIR
II.Mustafa’nın oğlu ve III.Ahmet’in yeğenidir.
Annesi ise ALEKSANDRA(Saliha)

25’inci SULTAN OSMAN III: (2 Ocak 1699-30 Ekim 1757) arası yaşadı. 3 yıl hükmetti.
90.Halifedir, 3 karısı var.
I.Mahmud’un kardeşi ve II.Mustafa’nın oğludur. Annesi Sırp MARİ(Şehsuvar)

26’ıncı SULTAN MUSTAFA III: (28 Ocak 1717-21 Ocak 1774) arası yaşadı. 17 yıl hükmetti. 91.Halifedir. 6 KARISI İLE KUR*AN ve Hilafet DIŞI YAŞAMIŞTIR.
Babası Sultan III.Ahmet, annesi Fransız JANET(Mihrişah)

27’inci SULTAN ABDÜLHAMİT I: (20 Mart 1725-7 Nisan 1789) arası yaşadı. 15 yıl hükmetti. 92.Halifedir. 15 KARISI İLE KUR*AN ve Hilafet DIŞI YAŞAMIŞTIR.
III.Ahmet’in oğlu ve III.Mustafa’ın kardeşidir. Annesi Fransız Sermi Sultan’dır

28’inci SULTAN SELİM III: (24 Aralık 1761-28 Temmuz 1808) arası yaşadı. 18 yıl hükmetti. 93.Halifedir. 14 KARISI İLE KUR*AN ve Hilafet DIŞI YAŞAMIŞTIR.
Babası III.Mustafa’nın saltanatı döneminde dünyaya geldi. Annesi Gürcü AGNES(Mihrişah)

29’uncu SULTAN MUSTAFA IV: (8 Eylül 1779-17 Kasım 1808) arası yaşadı. 1 yıl hükmetti. 94.Halifedir. 4 karısı var.
Annesi Bulgar SONYA(Sineperver)

30’uncu SULTAN MAHMUT II: (20 Temmuz 1785-2 Temmuz 1839) arası yaşadı. 31 yıl hükmetti., 95.Halifedir. 17 KARISI İLE KUR*AN ve Hilafet DIŞI YAŞAMIŞTIR.
Annesi Fransız RİVERY(NakşidiL)

31’inci SULTAN ABDÜLMECİT I: (25 Nisan 1823-26 Haziran 1861) arası yaşadı. 22 yıl hükmetti. 96.Halifedir. 22 KARISI İLE KUR*AN ve Hilafet DIŞI YAŞAMIŞTIR.
II.Mahmut’un ve Rus yahudisi SUZİ(Bezm-i Alem) Sultan’dan olan oğludur.

32’inci SULTAN ABDÜLAZİZ: (8 Şubat 1830-4 Haziran 1876) arası yaşadı. 15 yıl hükmetti. 97.Halifedir. 5 KARISI İLE KUR*AN ve Hilafet DIŞI YAŞAMIŞTIR .
II. Mahmut ve Roman BESİME (Pertevniyal) Sultan’ın çocuğu, Abdülmecid’in kardeşidir.

33’üncü SULTAN MURAT V: (21 Eylül 1840-29 Ağustos 1904) arası yaşadı. 3 ay hükmetti. 98.Halifedir. 10 KARISI İLE KUR*AN ve Hilafet DIŞI YAŞAMIŞTIR .
Babası Sultan Abdülmecit, annesi Fransız VİLMA(Şevkefza)

34’üncü SULTAN ABDÜLHAMİD II: (21 Eylül 1842-10 Şubat 1918)arası yağadı. 33 yıl hükmetti. 99.HALİFEDİR. 16 KARISI İLE KUR*AN DIŞI YAŞAMIŞTIR.(Müslümanım diyen birileri, bu milli çapkına CENNET-MEKAN adını koymuş)
Sultan Abdülmecid’in ve Ermeni VİRJİN (Tirimujgan) Sultan’ın oğludur.

35’inci SULTAN, MEHMET RESAT V: (2 Kasım 1844-3 Temmuz 1918) arası yaşadı. 9 yıl hükmetti. 100.HALİFEDİR. 5 KARISI İLE KUR*AN ve Hilafet DIŞI YAŞAMIŞTIR.
II.Mahmut’un torunudur.
Babası Sultan Abdülmecit, annesi Arnavut SOFİ (Gülcemal)

36’ncı SULTAN MEHMET VAHDETTİN (2 Şubat 1861-15 Mayıs 1926) arasında yaşadı. 4 yıl hüküm sürdü. 101.HALİFEDİR. 5 KARISI İLE HİLAFET DIŞI YAŞAMIŞTIR.
Osmanlı Devleti’nin 36. ve son padişahıdır.
Sultan Abdülmecit’in sekizinci oğludur.
Annesi hrıstiyan Çerkes HENRİET (Gülistan) Sultan’dır.

Cumhuriyet döneminin Devlet Başkanlarının tamamı tek eşlidirler.

SARAYDA HAREM
Padişah dairesine mensup kadınlar, hükümdarın nikâhlı eşleriyle, odalık denen cariyelerden meydana gelirdi.

Cariyeler, gümrük emini vasıtasıyla dışarıdan satın alınır veya Kırım hanları tarafından takdim edilir ve ilk iş olarak Müslüman edilirlerdi.
Acemi olarak saraya alınan cariyeler, Acemi – Cariye – Şakird – Usta ve Gedikli olurdu. Gedikliler, padişahın şahsî hizmetine bakardı. Bunlardan, padişahın gönlünü çekenlere “Hasodalık” veya “İkbâl” denirdi.
İkbâller arasında alâka çekenler “Başikbâl” olurdu.
Başikbâl, padişahın hanımlarından birinin ölümü veya istiskale uğrayarak eski saraya geçmesiyle, “Hünkâr Hasekisi” olurdu.
Şayet ikbâllerden birisi padişahtan gebe kalırsa, münhal beklemeden hükümdarın zevceleri arasına geçer ve “Kadın” unvanını alırdı.
Çocuk doğursun, doğurmasın, padişahın zevcelerine “Kadın” veya “Haseki” denir.
Çocuk doğuran hasekiye bazan “Haseki Sultan” denir, başına küçük bir altın taç konurdu.
Padişahlar ölünce, doğurmamış veya erkek çocuğu küçükken ölmüş olan hasekiler, icabında devlet ricali ile evlenebilirlerdi.
Padişah annesi (Mehd-i ulyâ) veya (Vâlide-Sultan) diye anılırdı.
Bunlar oğullarına «Arslanım» diye hitap ederlerdi.
Padişah ölünce, annesi ve kızları eski saraya naklolunurdu.
Yeni padişahın annesi de buradan yeni saraya getirilirdi ki, buna “Beşik Alayı” denirdi.
Vâlide Sultanların “Paşmaklık” yani hasları vardı. Farklı olarak ayrıca maaş alırlardı.
Kızlarına “Sultan” denilirdi ki, padişah, emirle kızını bir kimseye verirse, o şahıs eski karısını derhal boşardı.
Sultanlarla evli rical, cariye istihdam edemez ve istedikleri zaman karısını boşayamazdı.
Sultanların kızlarına “Hanım Sultan“, erkek çocuklarına da “Sultanzâde” denirdi.
Padişahın erkek çocukları, sancağa çıkana kadar sarayda kalırdı. Babaları ölen şehzadeler, “Simşirlik” denen mahalde ikamet ederlerdi.
Bu yaşayışa “Kafes hayatı” denirdi. Bu hayatı süren şehzadelerin hizmetinde bulunan cariyelerden, çocuk doğarsa, bu çocuk derhal öldürülürdü.