OSMANLIYI YÖNETENLER VE SONUÇLARI

***BU EKİBE İYİ BAKIN,
ABDÜLHAMİD’in OSMANLI’yi, YÖNETEN EKİBİ….

Sakın, Bu Ekibi Ermenistan Kabinesi Sanmayın,
Bu Ekip; 33 SENE’lik, 2.ABDÜLHAMİD DEVRİ’nin EKİBİ..

Sonra da Devlet Batınca, Vay Efendim, “TÜRK’çülük Başlamış da Devlet Çökmüşmüş”..

Peki Bu Ekonomik İflas Tablo’sunda, TÜRK’ler Nerede..?

Halife-i Müslüm’in 2.Abdülhamit’in Nazır’larından (Bakan’larından) ve
Bürokrat’larına Buyrun Birlikte Bakalım..:

*Hariciye Nazır’ları; Aleksandros Karateodori Paşa (1878-1879)
Gabriel Paşa ve Sava Paşa (1879-1880)

*Hazine-i Hassa Nazır’ları: Agop Ohanes Kazazyan (1876-1891),
Mikail Portakalyan Efendi (1891-1897), Ohanes Sakız Efendi (1897-1908)

*Maliye Nazır’ı: Agop Ohanes Kazasyan Paşa (28-30 Ağustos 1885), (Aralık 1886 – Mart 1887) (1888-1891) 3 defa.

*Nafia Nazır’ları: Ohanes Çamiç Efendi (1877-1878),
Aleksandr Karateodori Paşa (1878)  ve Sava Paşa (1878-1879)

*Orman ve Maadin Nazır’ları; Mavrokordato Efendi (1908-1909),
Aristidi Paşa ( 1909)

        Resimde, Padişah tarafından üst düzey makamlara atanan devlet erkanı kullarının, 2.Abdülhamit Han’ın elini ve eteğini öperek göreve başlama merasimini görüyorsunuz. Neden mi el/etek öpüyor, çünkü islam dışı Krallık/Padişahlık idaresinde bütün halk Padişahın kullarıdır. Bütün topraklar Padişahın topraklarıdır. Bu mülkiyet esasına dayanarak 2.Abdülhamit bugünkü Türkiye Topraklarının 2 misli topraklarımızı yabancılara peşkeş çekmiş, Kıbrıs’ımızı altın karşılığında vermiştir.

*Ticaret ve Ziraat Nazır’ları: Bedros Kuyumcuyan Efendi (1880)
Gabriel Noradonkyan Efendi (1908-1909)

*Ayan Üyeleri(1876); Antopolos Efendi Aristarki Bey, Daviçon Karmona Efendi, Musurus Paşa, Serviçen Efendi, Stoyanoviç Efendi, Dr. De Kastro Bey, Mavroyeni Paşa, Karatodri Paşa, Abraham Karakahya Paşa

*Ayan Üyeleri(1908); Azaryan Efendi, Basarya Efendi, Bohor Efendi,
Fethi Franko Bey, Gabriyel Noradonkyan Efendi, Mavrokordato Efendi,
Mavroyeni Bey, Oksanti Efendi, Yorgiyadis Efendi, Aram Efendi,
Popoviç Temko Efendi,

*Babıali Hukuk Müşaviri, Gabriel Efendi; Abdülhamit Zamanında Sürekli El Üstünde Tutulan Bu Gabriel Efendi, 2.Dünya Savaşı Sonrası Düzenlenen Paris Konferansında Ermeni’ler İçin, Toprak Talep Etmiş, Lozan Konferansına da Ermeni’ler Adına Katılmıştır…

*Elçilere Göz Attığımızda;
-Y. Fotiades Bey ve Gobdan Efendi’nin “Atina“,
-Azaryan Efendi’nin “Belgrad”,
-E. Karatodri Efendi’nin “Brüksel“,
-Blak Bey’in “Bükreş“,
-Yanko Karaca, Misak Efendi ve Aritraki Efendi’nin “Lahey“,
-K. Musurus Paşa, Alfred Rüstem Paşa ve Antopulo Paşa’nın “Londra“,
-Naum Paşa’nın “Paris“,
-S. Musurus Bey ve Y. Fotiades Bey’in “Roma“,
-Nikola Gobdan Efendi’nin “Sofya“,
-A. Vogorides Paşa’nın “Viyana“,
-L. Aristarki Bey ve A.Mavroyeni Bey’in “Washington’‘da,
Büyükelçi-Elçi Olarak, Görev Yaptıklarını Görüyoruz…

Konsolos ve Kâtip’liklerde de;
TÜRK Unsur’undan Ziyade Ermeni ve Bilhassa Rum Memur’lar Kullanılmakta İdi…
Vali’lik Koltuk’larının Çoğunda da, Gayrimüslim’ler Oturuyordu…

Mesela;
~Şarkî Rumeli Valileri; Sava Paşa, Aleko Vogorides Paşa, Gavril Paşa,
Hristoiç, Alexandre de Battenberg, Ferdinand de Saxe-Cobourg et Gotha,

~Sisam Beyleri; Mişel Gregoriyadis Bey, Aleksander Mavroyeni Bey, Yanko Vitinos Bey, Kostaki Karateodori Paşa, Yorgi Yorgiadis Efendi, Andrea Kopasis Efendi,

Cebelilübnan Sancağı Mutasarrıfları; Vasa Paşa, Naum Paşa, Yusuf Franko Paşa…

Maliye’sini, Hariciye’sini, Tarım’ını, Maden’lerini ve de Mülkiye’sini’ Gayrimüslim’lere Bırakmış..
Devlet’in Başında Bir İslam Halifesi (!) Vardır…

ŞİMDİ “ANLADINIMIZ MI” ATATÜRK’ün KİM’in TEKER’ine, ÇOMAK SOKTUĞUNU?

Türk Dil Kurumu’na Bir Ermeni Dilbilgisi Uzmanını,
Oda Sadece Genel Sekreter Olarak Atadı Diye,
Adam Osmanlı Memuru Zaten,
100 Sene’dir ATATÜRK’e, Demediğini Bırakmayanlara Soralım; İnsaf’inız Varmı ..?

***Kaynak Kitap..:
KUNERALP, Sinan,
Son Dönem Osmanlı Erkan ve Ricali,
Prosopografik Rehber,
İstanbul: İsis Yayınları, 1999….