OSMANLI ADALETİ

Osmanlı yönetiminin olumsuz yanlarını eleştiren Eliaçık hoca özetle şunları söyledi: Ümmetin birliği için Osmanlı modelini örnek alamayız. Bugünkü modern dünyada Osmanlı bu konuda bize örnek olamaz.

Çünkü Osmanlı’nın ümmet birliği modeli Yavuz’un ordularının İstanbul’dan çıkıp, 40.000 Alevi’yi kesip önüne geçeni doğrayıp, Medine’den kutsal emanetleri getirip sonunda da kılıcını çekerek “Halife benim ulan” demektir. Bunun nesini örnek alacaksınız?

Bunun Halifelikle falan alakası yok ki. Bir defa Osmanlı sultanları Halife falan değildir, halifelik de yapmamıştır. Keserek, doğrayarak, katlederek zorla kutsal emanetleri İstanbul’a getirmekle Halife mi olmuş oluyorsun? Bunun hilafetle ne alakası var?

Hilafet peygamberin ölümü ile bitti. Hilafet Hz. Ali’nin 17 kişi ile Peygamber’in cenazesini kılması ile zaten bitti. Ondan sonrakiler saltanattır, imparatorluktur, krallıktır. Bizans’a ve Kisra’ya özenmektir. İslamda bunun yeri yoktur.

Osmanlı sultanları halife falan değildir. Müslüman ülkeler Halife olarak tanımadılar, zaten her ülke hemen kendi Halifesini seçtiler..

Krallıklar Zorbadırlar, çünkü zorla ayakta dururlar, zorla vergi toplarlar, işgal ederler, kendi çocuklarını, amcalarını, kızlarını, yeğenlerini boğdururlar, katildirler ve evlenmeden cariyelerle yatarlar zanidirler. Bunun nesine özeneceksiniz sorarım size?

Ümmeti birleştirmede model olarak da kullanılamazlar. Peygamber’in Medine Sözleşmesi’ni örnek alacağız. Birinci maddesi Mekke’den göçenler, Medine’de yaşayan ensar, ona tabi olanlar, çoğu müslüman olmayan 18 kabile bunları sıralar, işte bunlar diğer insanlarla bu sözleşme çerçevesinde birleşmiş ayrı bir ümmettir der. Ümmet kelimesi Medine sözleşmesinin birinci satırında geçer.

Ümmet din birliği demek değildir, mezhep birliği demek hiç değildir. Ümmet siyasal, sosyal, ekonomik, politik pakt demektir. Yahudiler de, Hristiyanlar da, Mecusiler de, Ateistler de olabilir ümmetin içinde. Adalet, doğruluk, dürüstlük yolunda anlaşmaları doğrultusunda ümmet birliği sağlanmış olur. Bu da ancak bugün itibariyle bir Ortadoğu Konfederalizmi ile mümkündür, Avrupa Birliği gibi.

Dolayısıyla bugün Osmanlı’dan alacağımız hiçbir şey yok. Ben hiçbir şey bulamıyorum. Kimse kusura bakmasın.”

-İhsan Eliaçık