MİSKİN TOPLUMLAR

MİSKİN TOPLUMLAR AZGIN İDÂRECİLERİN OYUNCAĞI OLURLAR.

Azgınlık had bilmezlik tam da bu.
Her şeye çöktüler, sıra Allah’ın cennetine, cehennemine geldi.
Hatta ona birilerini hedef gösterebilecek kadar
İleri götürdüler işi.
Oy mukâbilinde cennete bilet veriyorlar,
Biat etmeyeni cehenneme gönderiyorlar.
Hatta beşerî âlemde ele geçirdikleri kurumlara yaptıkları gibi.
Dişlerine dokunan insanları Allah’a hedef gösteriyorlar.
Bununla da yetinmeyip,
Kendilerine oy vermeyenleri Allah’ın çarpacağını ilan edebiliyorlar.
İş, bu güne kadar her ne yaptılarsa rıza gösteren halkın Allah’a olan inancındaki samîmiyet derecesinde bitiyor.
Onların Allah’ın bütün vasıflarını bir kuluna yakıştırmaları, peygambere kibir iftirası atmalarını,
Bakara makara diye ağız yüz eğmelerini ve daha nice had bilmezliklerini görmezlikten gelen bu halk bu ihanetinin bedelini ödüyor ödeyecektir.
Çünkü bir şerre yol vermek onu yapmak gibidir.
Onların kendi yollarını temizlemek için akla hayale gelmez bahâne ve yöntemlerle kıra döke geldikleri bu safhada Alternatifsiz kalmaları, ve bundan cesaâret alarak şımarmaları bu öngörüsüz halkın suçudur.
Onların densizliklerini hoş görmenin mâzereti olamaz.
Zâten böyle bir kafayla yönetime kim gelirse gelsin belki yöntem değişse de sonuç hiç değişmeyecektir.
Tıpkı bunlardan önce gelenlerin olduğu gibi bunlardan sonra geleceklerin de hâlleri bunlardan farklı olmayacaktır.
Mehmet Altıntaş.