MENDERES’İN İDAMI YANLIŞTIR, AMA GÜNAHSIZ DEĞİLDİR

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, yazı

Öncelikle sözüm meclisten dışarı.
sağ duyulu, küfürsüz ve cahil yorumlarla, tarihi bilmeden, araştırmadan laf olsun diye konuşanlaradır SALAK KELİMESİ.

Patavatsız, yandaş, koyun ruhlu insanlar için geçerlidir o sözcük.
Aksine turkish forum ailesi bizi anlar ve hitabetimizin kimlere olduğunu bilir.
Gelelim konuya..

                      MENDERESİ KAHRAMAN SANANLAR

Aydın’da, 1930′da kısa süreli “Serbest Cumhuriyet Fırkası”nın bir kolunu organize etti.
Bu partinin kapatılmasından sonra Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katıldı(1931).    1945 yılında parti içi muhalefetten dolayı ihraç edildi.
Bu muhalefeti neydi biliyor musunuz?
Köylülerin toprak edinmesini ön gören yasaydı. Kendisi toprak ağası olduğu için köylüye toprak dağıtılmasına karşı çıktı..
Bugün cemaatin ve Mason localarının kahraman yapmaya ve övgüler düzmeye çalıştığı bu adam bir toprak ağasıydı ve bırakın köylüyü sevmeyi, onları sadece birer köle olarak görmekteydi.
Daha sonra gizli yapılanma Masonların ve dönemin sözde evliyası Said-i Nursi’nin destekleri ile başbakanlığa kadar yükseldi Menderes ve asıl ihanet sürecide başlamış oldu.
Amerika’nın talimatıyla tarikatçı düzenlemeler yapan, Türkiye’yi Nato’nun kucağına atan, Derin devletin kurulmasına izin veren, Kemalist devrimin devamında ülkeyi emperyalistlerin yarı sömürgesi yapan bu adamın ihanetine bakalım şimdi:

1-Amerika’dan borç alarak bizi büyük bir uçuruma soktu.

2-Meclise bile sormadan Kore’ye asker gönderdi.

3-NATO’ya girdi, bunun sonucunda Türkiye’de Amerikan Üsleri kuruldu, uçak fabrikalarımız kapatıldı.

4-Medyaya baskı uyguladı, muhalif medyalar 1 hafta açık 3 ay kapalı yapıldı.

5-200 gazeteciyi bir gecede içeri aldı. Sebep muhalif duruşlarıydı (susturdu)

6- ABD’nin “Komünizme karşı İslam” stratejisi ile(bunu ABD doğrulamıştır) Türkiye’de 1950’de “dinsel bir söylemle” iktidara gelmiş ve ilk işi kendini oraya getirenlere minnet borcunu ödemek olmuştur.
1956’da emri ile Mason localarını açmış ve Said-i Kürdi’nin üzerindeki yasak ve tutuklama kararlarını kaldırmıştır.

7-Yabancı petrol şirketlerinin adamı Max Ball’e hazırlatılan ve petroldeki devlet tekelini kaldıran “Petrol Yasası” aynı yıl TBMM’de kabul edilir. Yasanın değiştirilen 136. maddesinde; “Bu yasa yabancı şirketlerin izni olmadan değiştirilemez” deniliyordu. (yani satıldık yıl:1954)

8-Vergi Muafiyetleri Anlaşması: 23 Haziran 1954
Yalnızca Amerikalıların yararlandığı bu anlaşma, Türkiye’deki ABD varlığını adeta devlet içinde devlet haline getiriyor ve ABD şirketlerine vergisiz, gümrüksüz, denetimsiz ve yargı organlarından uzak, yasa üstü bir statü tanıyordu.
1959 yılında millileştirme işlemlerinde muhatabın ABD olmasını kabul eden, İstimlâk ve Müsadere Garantisi Anlaşması yasalaşır.

9-Tarım Ürünleri Antlaşması: 12 Kasım 1956 yılındaki Antlaşmaya göre, ABD Türkiye’ye 46.3 milyon dolarlık buğday, arpa, mısır, dondurulmuş et, sığır eti, konserve, donyağı ve soya yağı satacaktı. Bir tarım ülkesi olan Türkiye’nin ürettiği bu temel ürünler, ABD gibi gelişmiş bir ülkenin, eşit olmayan rekabetine terk ediliyordu.

10-ABD’ye Askeri Müdahale Yetkisi Veren Antlaşma: 5 Mart 1959 Demokrat Parti döneminde imzalanan sayısı ve niteliği bilinmeyen antlaşmalardan en önemlisi, metni tam olarak açıklanmamış olan bu antlaşmada çok ciddi yükümlülükler altına giriliyor, ABD’ye Türkiye’ye askeri müdahale yetkisi veriliyordu.
ABD’ye “Türkiye’nin siyasi bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne karşı yapılacak her türlü tehdidi çok ciddi bir biçimde araştırmak” görevi veriliyor, takip eden altı maddede ise: ABD’nin “doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak; tecavüz, sızma, yıkıcı faaliyet, sivil saldırı, dolaylı saldırı hallerinde” Türkiye’ye müdahale etmesi kabul ediliyordu. Dolaysız saldırı, dolaylı saldırı, tecavüz ve özellikle sivil saldırı gibi kavramların ne anlama geldiği açıkça tanımlanmamış, bunlar ABD’nin yorumuna bırakılmıştı.
Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, 4 Nisan 1960′ta bu gerçeği kabul edecek ve yaptığı açıklamada bu konudaki takdir hakkının Amerikalılara ait olduğunu söyleyecektir.

Yer altı kaynaklarımızdan tarım ürünlerimize varıncaya kadar bütün kaynakları, ABD’ye peşkeş çeken bu insan, bizi ABD’nin 51. eyaleti yapmayı amaçlıyordu.
Bugün kahraman ilan edilmesinin sebebi de kendi gibi Mason bir başbakanın bizi yönetiyor olmasındandır.
Günümüzde Sadece ABD ve Masonlar Menderes’e vefa borcunu ödemektedirler.

Mehmet Şamil TÜRKİSTAN