KUTSAL KİTAPLARIN GÖKTEN İNİŞ UYDURMASI

MESİH HASAN MEZARCI
Kuran’da, Tevrat’
ve incil’i tasdik eden, Yahudileri
Hristiyanları öven, cennete
gideceklerini söyleyen âyetler olduğu
gibi, onların müşrik kafir olduğunu
söyleyen, *onlarla müslüman oluncayə
veya teslim olup cizye verinceye kadar
savaşın* diyen ayetler de vardır!
Kuran’da, bütün peygamberlerin
öğrettiği dinlere İslam, inananlara
müslüman diyen ayetler olduğu gibi,
yalnız Muhammed’in öğrettiği dine
İslam, ona inanlara müslüman, ona
inanmayanlara müşrik, kafir diyen;
kitaplarının bozuk, dinlerinin bâtıl,
geçersiz olduğunu, cehenneme
gideceklerini söyleyen âyetler de vardır!
Bu çelişkili durum, Kuran’in Hz Muhammed
tarafından yazılmış bir kitap
olmamasındandır.
Muhammed’in 23 yillk peygamberliği
sürecinde, müslümanların zayıf veya