KURAN’DA *VAR* SANILAN *YOK*LAR

KURAN’DA VAR OLDUĞU SANILAN
YOK’LAR DİZELGESİ    : 

1- Şefaat ya Resululah/ ya Ali/ ya Geylani/ ya Gavs vs yok. Tüm Şefaat yetkileri, sadece Allah’a aittir. (Hiç bir kuluna bu yetki verilmedi)

2- Mehdi’nin geleceği yok.
3- Kabir hayatı ve kabir azabı yok.
4- Miraç yok.
5- Kadercilik yok.
6- Recm cezası yok.
7- Hac ayları 4 aydır, dileyen 2 günde dileyen daha fazla günde işini bitirir ve döner. *10 günlük hac süresi* diye bir kısıtlama yok.
8- Hac’da şeytan taşlama, hacerül esved taşına el yüz sürme yok.
9- Mezhepler yok.
10- Altın/İpek erkeğe haramdır, yok.
11- Bir şeyh veya tarikata bağlanmak yok.
12- Kıyamet alametleri yok.
13- Erkek/Kadın sünnet olmak yok.
14- Hayızlı/lohusa kadınlara ibadet yasağı yok.
15- Kuran’ı anlamadan arapça okumakla sevap kazanmak yok.
16- Ölüye Kur’an okumak, sevap transferi yapmak yok.
17- Bir insandan Tevbe almak vermek, rabıta yapmak, dönmek, kafa sallamak yok.
18- İnfakta/zekatta 40’ta 1 (1/40), yok. Malın biriktikçe ihtiyacından fazlasını imanın/ samimiyetin/ takvan oranında verirsin.
19- Erkeğin kişisel üstünlüğü, kadının erkeğe itaati yok. Kadının da , erkeğin de birbirine sadakati var. Sorgusuz itaat sadece Allah’adır.
20- Evliya (Allah dostu), keramet sahibi, yok.
21- Mevlid yok.
22- Salavat yok.
23- Sünnet namazı zorunluluğu yok.
24- Arapça dua etmek ve Arapça namaz kılma zorunluluğu, yok.
25- Muska/Büyü/Nazar yok.
26- Cuma namazı sadece erkeklere farzdır diye bir şey yok. İman eden bütün bay ve bayanlara farzdır.
27- Kölelik/Cariyeliği teşvik yok.
28- Kadının uğursuzluğu, cenazeden uzak tutulması, sadece erkeğin cenaze namazı (duası) kılması yok. (Cenaze namazı, cenaze duası’dır, bay-bayan herkes katılabilir)
29- Kaza namazı yok.
30- Haremlik/Selamlık gibi bay ve bayanların ayrı yerlerde bulunması şartı yok.
31- Kadının sesi haramdır yok.
32- Kutsal günler/Kandiller yok. Sadece “Kadir gecesi” özeldir.
33- Bazı ayetleri veya duaları belli sayıda okuyup üflemek ve bundan murat beklemek yok.
34- Sırat Köprüsü yok.
35- Kuran’ın saydığı haram yiyecekler dışında kalan yiyecekler, kültürel tercihler ve alışkanlıklar ile ilgili meselelerdir. Kafaya göre haram koymak yok.
36- Erkeğin kadını dövme yetkisi yok.
37- Dua ederken el açmak, âmin demek zorunluluğu yok.
38- Teravih namazı yok.
49- Sağ el / Sağ ayak saçmalığı yok.
40- Her askerde veya savaşta ölenin şehit olması gibi bir şey yok.
41- Boşanma yetkisinin yalnızca erkeğe ait olması yok.
42- Ölüye telkin ve ıskat yok.
43- Takva kıyafeti (sakal, cübbe, sarık vs.) yok. Bunlar müslümanların OKUmamış cahil olan kesimini aldatma kıyafetidir.
44- Sorgulamadan bir fikre, bir şahsa taabi olmak yok.
45- Kuran’ın tüm emir ve yasakları farzdır. Sadece 5 şart, 32 veya 52 farz yok
46- Kuran’da 6236 ayet var, 6666 ayet yok.
47- Çocuk yaşta evlilik serbestliği yok.
48- Namus/zinada kadın erkek farkı yok.
49- 61 gün oruç tutma cezası yok.
50- Türbede dilek dilemek yok.
51- Tasavvuf, gavs, kutup, şeyh, seyyitlik İslamda yeri yok.
52- *Kur’an anlaşılması zor bir kitaptır* yok. Allah anlaşılmayacak ayet göndermez. Bu söylem, Allah’ı suçlamaktır.
53- Deve idrarı içen ve iç diyen hiç bir resul yok.
54- Resul ve Nebi var, Kuran’da Peygamber kelimesi yok.
55-Kur’an okumak için abdest şartı yok.
56- *Sakala jilet vurmak haramdır* diye bir emir yok.
57- Cehennemde yanıp çıkma yok.
58- Din değiştirenin(Mürtedin), namaz kılmayanın, içki içenin, zina yapanın öldürülmesi diye bir emir yok.
59- Sakalı şerif, nalı şerif, hırkayı şerif, Kabak, hurma, zemzem, tespih, seccade vs. kutsaldır diye bir şey yok.
60- Sevap kazanmak için kertenkele, kara köpek vs hayvanları öldürmek yok. Uğursuz hayvan yok.
61- İslami bir isim koymadan ve sünnet olmadan müslüman olamazsın diye bir emir yok. Herkes mevcut adı ile müslüman olabilir.
62- Hadisler kesin peygamber sözüdür’ diye bir şey yok.
63- Hadis, Fıkıh kitaplarında Kur’an dışında hükümler vardır‘ diye bir şey yok.
64- İsrailiyat yok (Adem Havva hikayesi vs. tevrat, mişna, incil ve kilisenin öğretilerini içeren kaynaklarından alınmış, bazen uyduruk, bazen gerçek kişiler hakkındaki hurafat)
65- Zerdüştiyyat yok. (asıl ismi Çinvat köprüsü olan sırat köprüsü veya miraç gibi hurafeleri içeren zerdüştlükten alınmış hikayeler)
66- Kadın tek başına seyahat yapamaz’ diye bir emir yok.
67- Akıl ve Bilim karşıtlığı yok.
68- Müzik, resim, fotoğraf, şiir, heykel, satranç haramdır’ diye bir şey yok. (Satranç, zekayı geliştiren faydalı bir strateji oyunudur)
69- Cennetle müjdelenen, kusursuz sahabi yok.
70- Peygamberin sürekli aynı sözlerle kendisine dua ettirdiği bir ezan duası yok.
71- Peygamberimiz namazda otururken kendi kendisine selam verdiği, müminlerinde namazda, Allah’ın huzurunda otururken peygambere selam çaktığı bir Tahiyyat duası yok. Burada hitap direk peygamberedir, oysa ölümsüz olan ve seni her an duyacak olan Allah‘tır.
72- Kara çarşaf, peçe yok.
73- Dini kullanarak para kazanmak yok.
74- Kur’an dışında haram helal koyan bir resul yok.
75- Kur’an evrim/tekamül teorisine karşıdır diye bir sey yok.
76- Adem ilk insandır’ diye bir şey yok. Adem İlk sorumluluk sahibi insandır.
77- Mesih İsa’nın ineceği, Deccal’in çıkacağı gibi masallar yok.
78- Sünnilerin bahsettiği Kelime-i şehadet ve Amentü, Kuran’ın hiç bir ayetinde yok.
79- Ölünün ardından ziyafet vermek, 7, 40, 52  günleri yok.
80- İslamda halifelik diye özel bir kurum, makam yok.
81- İslamda babadan oğula geçen saltanat yok.
82- Dini yaymak için ülkeler fethetmek yok.
83- Aynı dinden, aynı meşrepten olmayanı düşman görmek yok.
84- Arap gelenek, görenek ve adetlerini sünnet diyerek, pazarlamak yok.
85- Kan akması veya kadına dokunmak abdesti bozar diye bir şey yok.
86- Cami ve mescitlere Allah’ın ismi dışında başka isim/isimler asmak yok. (Bazı geri zekalılar, Allah adı yazılı bir yere, hemen Allah’ın aciz kulu olan Muhammet’in adını yazarak, Allah’ı insan seviyesine indirgeme terbiyesizliğini sergiliyor)
87- Minarelerden, haddi aşan sözlerle Peygamberin aşırı yüceltildiği bir selâ çağrısı yok.
88- Allah ile, Peygamber ile rüyada görüştüm sahtekarlığı yok.
89- ‘Arapça kutsal bir dildir‘ diye bir şey yok.
90- İslam Dininin, Kuran’dan başka hiç bir kaynağı yok. (Kuran’ın dışındaki bütün söylemler, İslam düşmanlarının uydurmalarıdır)