KURAN’DA *VAR* SANILAN *YOK*LAR

“İSLAM”I “PİSLAM” ETMEYE ÇALIŞAN UYDURUK EMEVİ İSLAM DİNİNDE “VAR” OLDUĞU SANILIP,

KURAN’A GÖRE MUHAMMEDİ İSLAM’DA “YOK” OLAN İNANÇLAR: 

1- Muhammedi İslamda Şefaat ya Resulüllah/ ya Ali/ ya Geylani/ ya Gavs vs yok. Tüm Şefaat yetkileri, sadece Allah’a aittir. (Hiç bir kuluna bu yetki verilmedi)

2-İslamda Mehdi’nin geleceği yok.
3-İslamda Kabir hayatı ve kabir azabı yok. Salakların uydurmasıdır.
4-İslamda Miraç yok.
5-İslamda Kadercilik yok.
6-İslamda Recm cezası yok.
7- Hac ayları 4 aydır, dileyen 2 günde dileyen daha fazla günde işini bitirir ve döner. *10 günlük hac süresi* diye bir kısıtlama yok.
8-İslamda Hac’da şeytan taşlama, hacerül esved taşına el yüz sürme yok.
9-İslamda Tarikat ve Mezhepler yok.
10-İslamda Altın/İpek erkeğe haram değildir.
11-İslamda Bir şeyh veya tarikata bağlanmak yok.
12-İslamda Kıyamet alametleri yok.
13-İslamda Erkek/Kadın sünnet olmak yok.
14-İslamda Hayızlı/lohusa kadınlara ibadet yasağı yok.
15-İslamda Kuran’ı anlamadan arapça okumakla sevap kazanmak yok. Aksine böyle saçmalığa inanıp uygulamak günahtır.
16-İslamda Ölüye Kur’an okumak, sevap transferi yapmak yok.
17- Bir insandan Tevbe almak vermek, rabıta yapmak, dönmek, kafa sallamak yok.
18- İnfakta/zekatta 40’ta 1 (1/40), yok. Malın biriktikçe ihtiyacından fazlasını imanın/ samimiyetin/ takvan oranında verirsin.
19-İslamda Erkeğin kişisel üstünlüğü, kadının erkeğe itaati yok. Kadının da , erkeğin de birbirine sadakati var. Sorgusuz itaat sadece Allah’adır.
20-İslamda Evliya (Allah dostu), keramet sahibi, yok. Cahillerin uydurmasıdır.
21-İslamda Mevlid yok.
22-İslamda Salavat yok.
23-İslamda Sünnet namazı zorunluluğu yok.
24-İslamda Arapça dua etmek ve Arapça namaz kılma zorunluluğu, yok. Kendi dilinde, anlayarak DUA daha mubahtır.
25-İslamda Muska/Büyü/Nazar yok. Cahil ve Peygamber ailesi katili Emevi ailesinin uydurmasıdır.
26- “Cuma namazı sadece erkeklere farzdır” diye bir şey yok. İman eden bütün bay ve bayanlara farzdır.
27- Kölelik/Cariyeliği teşvik yok.
28- Kadının uğursuzluğu, cenazeden uzak tutulması, sadece erkeğin cenaze namazı (duası) kılması yok. (Cenaze namazı, cenaze duası’dır, bay-bayan herkes katılabilir)
29-İslamda Kaza namazı yok.
30-İslamda Haremlik/Selamlık gibi bay ve bayanların ayrı yerlerde bulunması şartı yok. Emevilerin, kadınları tahakküm altında tutmak için uyguladığı baskı sistemidir.
31-İslamda “Kadının sesi haram” değildir.
32-İslamda Kutsal günler/Kandiller yok. Sadece “Kadir gecesi” özeldir.
33-Muhammedi İslamda Bazı ayetleri veya duaları belli sayıda okuyup üflemek ve bundan murat beklemek yok. Böyle saçmalıklara inanmak günahtır.
34-İslamda Sırat Köprüsü yok.
35- Kuran’ın saydığı haram yiyecekler dışında kalan yiyecekler, kültürel tercihler ve alışkanlıklar ile ilgili meselelerdir. Kafaya göre haram koymak yok.
36- Erkeğin kadını dövme yetkisi yok.
37- Dua ederken el açmak, âmin demek zorunluluğu yok.
38-İslamda Teravih namazı yok.
49- Sağ el / Sağ ayak saçmalığı yok.
40- Her askerde veya savaşta ölenin şehit olması gibi bir şey yok.
41- Boşanma yetkisinin yalnızca erkeğe ait olması yok.
42- Ölüye telkin ve ıskat yok.
43- Takva kıyafeti (sakal, cübbe, sarık vs.) yok. Bunlar müslümanların OKUmamış cahil olan kesimini aldatma kıyafetidir.
44- Sorgulamadan bir fikre, bir şahsa taabi olmak yok.
45- Kuran’ın tüm emir ve yasakları farzdır. Sadece 5 şart, 32 veya 52 farz yok.
46- Kuran’da 6236 ayet var, 6666 ayet yok.
47-İslamda Çocuk yaşta evlilik serbestliği yok. Aksine yasaktır.
48- Namus/zinada kadın erkek farkı yok.
49- 61 gün oruç tutma cezası yok.
50- Türbede dilek dilemek yok.
51- Tasavvuf, gavs, kutup, şeyh, seyyitlik İslamda yeri yok.
52- *Kur’an anlaşılması zor bir kitaptır* diyenler islama iftira ediyorlar. Allah anlaşılmayacak ayet göndermez. Bu söylem, Allah’ı suçlamaktır.
53-İslamda Deve idrarı içen ve diyen hiç bir resul yok.
54-Kuran’da Resul ve Nebi var, Kuran’da Peygamber kelimesi yok. Peygamber sözcüğü İran’da kullanılır iken bize de sirayet etmiş.
55-Kur’an okumak için abdest şartı yok.
56-İslamda *Sakala jilet vurmak haramdır* diye bir emir yok.
57- Cehennemde yanıp çıkmak yok.
58- Din değiştirenin(Mürtedin), namaz kılmayanın, içki içenin, zina yapanın öldürülmesi diye bir emir yok.
59- Sakalı şerif, nalı şerif, hırkayı şerif, Kabak, hurma, zemzem, tespih, seccade vs. kutsaldır diye bir şey yok.
60- Sevap kazanmak için kertenkele, kara köpek vs hayvanları öldürmek yok. Uğursuz hayvan yok.
61- İslami bir isim koymadan ve sünnet olmadan müslüman olamazsın diye bir emir yok. Herkes mevcut adı ile müslüman olabilir.
62- Hadis denilen söylemlerin hepsi kesin peygamber sözüdür’ diye bir şey yok.
63- Hadis, Fıkıh kitaplarında Kur’an dışında hükümler vardır‘ diye bir şey yok.
64- İsrailiyat yok (Adem Havva hikayesi vs. tevrat, mişna, incil ve kilisenin öğretilerini içeren kaynaklarından alınmış, bazen uyduruk, bazen gerçek kişiler hakkındaki hurafat)
65- Zerdüştiyyat yok. (asıl ismi Çinvat köprüsü olan sırat köprüsü veya miraç gibi hurafeleri içeren zerdüştlükten alınmış hikayeler)
66-İslamda “Kadın tek başına seyahat yapamaz” diye bir emir yok.
67- Akıl ve Bilim karşıtlığı yok.
68- Müzik, resim, fotoğraf, şiir, heykel, satranç haramdır’ diye bir şey yok. (Satranç, zekayı geliştiren faydalı bir strateji oyunudur)
69-İslamda Cennetle müjdelenen, kusursuz sahabi yok.
70- Peygamberin sürekli aynı sözlerle kendisine dua ettirdiği bir ezan duası (sela) yok. Sela daha sonra Osmanlı’dan yayılmıştır.
71- Peygamberimiz namazda otururken kendi kendisine selam verdiği, müminlerinde namazda, Allah’ın huzurunda otururken peygambere selam çaktığı bir Tahiyyat duası yok. Burada hitap direk peygamberedir, oysa ölümsüz olan ve seni her an duyacak olan Allah‘tır. Peygamber duymaz.
72-İslamda Kara çarşaf, peçe yok. Yahudi geleneğinin devamıdır.
73-İslamda Dini kullanarak para kazanmak yok.
74- Kur’an dışında haram helal koyan bir resul yok.
75- “Kur’an evrim/tekamül teorisine karşıdır” diye bir şey yok.
76-İslamda Adem ilk insandır’ değil, İlk sorumluluk sahibi insandır.
77- Mesih İsa’nın ineceği, Deccal’in çıkacağı gibi masallar yok.
78- Sünnilerin bahsettiği Kelime-i şehadet ve Amentü, Kuran’ın hiç bir ayetinde yok. Müslüman olmayı kabul etmiş bir Kul’un bunu tekrar etmesi abestir. Bu şartı Muhammet ailesini öldüren 2.Muaviye getirdi.
79- Ölünün ardından ziyafet vermek, 7, 40, 52  günleri yok. Bunlar Türklerin GökTanrı inancından kalmadır.
80- İslamda halifelik diye özel bir kurum, makam yok.
81- İslamda babadan oğula geçen saltanat yok.
82- Dini yaymak için ülkeler fethetmek, başka inançtaki insanları öldürmek yok. Tam aksine Hz.Muhammet Resulümuzun dediği gibi “SENİN DİNİN SANA, BENİM DİNİNM BANA, KARŞILIKLI SAYGI DUYALIM şeklindeki emrine uyalım.
83-İslamda Aynı dinden, aynı meşrepten olmayanı dışlamak, düşman görmek yok. Aksine iyi davranıp, islamın güzelliğini göstermek var.
84- Arap gelenek, görenek ve adetlerini sünnet diyerek, yalan pazarlamak yok.
85- Kan akması veya kadına dokunmak abdesti bozar diye bir şey yok.
86- Cami ve mescitlere Allah’ın ismi dışında başka isim/isimler asmak yok. (Bazı geri zekalılar, Allah adı yazılı bir yere, hemen Allah’ın aciz kulu olan Muhammet’in adını yazarak, Allah’ı insan seviyesine indirgeme terbiyesizliğini sergiliyor)
87- Minarelerden, haddi aşan sözlerle Resul’ün aşırı yüceltildiği bir selâ çağrısı yok.
88- Allah ile, Peygamber ile rüyada görüştüm sahtekarlığı yok.
89- ‘Arapça kutsal bir dildir‘ diye bir şey yok.
90- İslam Dininin, Kuran’dan başka hiç bir kaynağı yok. (Kuran’ın dışındaki bütün söylemler, İslam düşmanlarının uydurmalarıdır)

İlahiyatçı Prof.Dr. Güner AKÇA