KEMALİSTLERDEN ÖZÜR DİLERİM

DİNDAR BİR YAZARDAN ÇOK ANLAMLI BİR ÖZ ELEŞTİRİ :

Bahri Şenkal bir yazı yazmış ki.. İşte o yazıdan birkaç satır:

Şimdi yaşayarak anladık ki; Dindar denilen insanların çoğunun din ile iman ile bir ilgileri yokmuş!.”İşte o yazının tamamı.,

CHP’lilerden, SOLCU’lardan ve Bütün KEMALİSTLERDEN ÖZÜR DİLİYORUM!..

Sevgili CHP’li, solcu/sağcı laikler ve bütün Kemalistler!..
Sizlerden şahsım adına özür diliyorum!..

Sizlerden samimi dindar ve muhafazakar insanlarımız adına özür diliyorum!..

Milletimiz adına özür diliyorum.!..

Cumhuriyet adına özür diliyorum!..

Demokrasi ve laiklik adına özür diliyorum!..

İnsanlık ve insan hakları adına özür diliyorum!..

Hak, hukuk, adalet adına özür diliyorum!..

Özgürlük adına özür diliyorum!..

Özür diliyorum zira biz sizleri anlayamamışız!..

Sizler bizlere, “Gerici, yobaz, bağnaz, geri kafalı” derken anlatmak istediğiniz şeyler varmış ama bizler anlayamıyor muşuz!..

Bizlere “dinci “ derken anlatmak istediğiniz şeyler varmış ama biz ön yargılarımızdan dolayı anlayamıyor muşuz!..

Ya da anlamak istemiyor muşuz!..

“Biz de Müslümanız!” derken sizi kabullenmek istemiyormuşuz!..

“İnancımız bizim içimizde” derken söylemek istediğinizi düşünemiyor muşuz!..

“Din Allah ile kul arasında kimseyi ilgilendirmez!” derken ne demek istediğinizi anlamak istemiyormuşuz!..

Cami yapacağınıza okul yapın, uygar insanlar yetiştirin!” derken ne demek istediğinizi ancak şimdi anlayabiliyoruz!..

Evet, genel anlamda biz dindarlar gerçekten “Gerici ve yobaz mışız!”

Dindar insanları öcü gibi göstermek isterken gerçekten haklıymışsınız!..

Evet, çok şükür sizleri nihayet anlayabiliyoruz!..

Bizim içimizdeki o canavar ruhu biz fark edemiyormuşuz ama siz hissediyor muşsunuz!..

Belki de yaşadığınız şeyler vardı!..
Yok yok, mutlaka yaşadığınız şeyler vardı ama biz onları görmek istemiyorduk!..

Görmek istemiyorduk zira, taraftar mantığıyla hareket ediyorduk!..

Öz eleştiri yapmıyorduk!..

Şimdi yaşayarak anladık ki dindar insanların çoğunun din ile iman ile bir ilgileri yokmuş!..

Dindar insanların dinimizin olmazsa olmazı olan “Hak ve hukuk” ile bir ilgileri yokmuş!..

Dindarların, dinimizin insanı “insan” yapan Müslümanı “Müslüman” yapan “Şefkat, merhamet, nezaket, adalet ve empati “ ile hiçbir ilgileri yokmuş!..

Dindarların din dedikleri İslam dini değil tam anlamıyla bir dağ kanunuymuş!..

Belki siz de masum değilsiniz!..

Belki sizin taraf da şimdikilerin yaptığına benzer zulümler yaptınız!..

Belki samimi dindarlarla münafıkları aynı kefeye koydunuz!..

Belki siz de yargısız infazlar yaptınız!..

Aslında belkisi yok, yaptınız ya da sizler adına içinizden birileri yaptı, ama ben inanıyorum ki bunlar kadar yapmadınız!..

Siz ne kadar zulmetseniz de yine de bizleri az çok dinliyordunuz!.

Bunlar hiç dinlemiyorlar!..

Bunlar kendileri gibi aynı camiye gidenleri aynı kıbleye yönelenleri, aynı secdeye eğilenleri bile dinlemiyorlar!..

Dinlemek bir yana insan yerine hatta canlı yerine bile koymuyorlar!..

Sizler bizle kavga etseniz, zulmetseniz bile bizim varlığımızı kabul ediyordunuz!..

Bunlar hiç kabul etmiyorlar!..

Tamamen yok sayıyorlar!..

Evet, sizler de zulmediyordunuz ama bunlar kadar “Küfür, hakaret ve iftira” etmiyordunuz!

Bizler sizlere belki “Dinsiz, imansız” diyorduk ama sizlerin de değerleri varmış!..

Belki sizler de tam anlamıyla cumhuriyetçi değildiniz!..

Belki tam anlamıyla demokrat da değildiniz!..

Belki gerçek anlamda laik düşünceli de değildiniz!..

Ama her şeye rağmen değerleriniz vardı!..

Bunların hiçbir değeri yok!..

Sizler hakka, hukuka çok dikkat ederdiniz ama biz bunu bile yanlış anlardık!..

Hak, hukuk gibi dini ve evrensel değerleri bile size yakıştıramıyorduk!..

En güzel değerleri bile ideolojik buluyor ve küçümsüyorduk!..

Dün sizlerin ısrarla savunduğu gibi her şeyden önce “adalet”miş ama biz dini sadece “ibadet“ zannediyorduk!..

Evet, sevgili Chpli, solcu ve Kemalist kardeşlerim. Sizlerin bize öğretemediklerini ya da yanlış yönetmeler kullanarak öğretemediklerinizi Allah bize yaşatarak öğretti..

Sizlerden tekrar özür diliyorum!..
Lütfen hakkınızı helal ediniz!..

                  Bahri ŞENKAL