GÜN/AY İSİMLERİ NEREDEN GELİYOR?

Çok kullandığımız bazı isimler vardır. Nereden geldiğini de bilmeyiz, ama yinede onları kullanmaya devam ederiz. Avrupa dilleri, Arapça ve İbranice’ye baktığımızda takvim aylarının isimlerinin bizim kullandıklarımızla ve birbirleri ile aynı veya benzer olduğunu görüyoruz. Türkçe’deki Mayıs’ın karşılığının İngilizce’de May olması gibi. Aslında bu durum oldukça karışık ve birçok dilde ay isimleri birbirine geçmiş durumdadır.

Ocak ayı
Hafta Ptesi Salı Çarş Perş Cuma Ctesi Pazar
  1 1 2 3 4 5
  2 6 7 8 9 10 11 12
  3 13 14 15 16 17 18 19
  4 20 21 22 23 24 25 26
  5 27 28 29 30 31
Şubat

Cuma – Arapça = toplanma)

Cumartesi – Arapça = (ertesi – Türkçe)
Pazar – Farsça- (ba = yemek, zar = yer: (Yemeklik satış yeri)
Pazartesi – Farsça- (ertesi – Türkçe)
Salı – İbrânice – (üçüncü gün)
Çarşamba – Farsça-(cehar şenbe = (dördüncü gün)

Perşembe – Farsça-(penç şenbe = (beşinci gün)

Günümüzde kullandığımız ay isimlerinin geldikleri yerler de karışık.

Hicri takvimdeki Arabi ay isimlerinin bugün hiçbirini kullanmamamıza rağmen yine de Şubat, Nisan, Haziran, Temmuz ve Eylül aylarının isimlerinin kökenleri Arapça ve Süryanice, Kasım ayının kökeni ise Arapçadır.

İşin daha ilginç yanı bunlardan Şubat, Nisan, Temmuz ve Eylül hemen hemen aynı telaffuzla Yahudi takviminde de yer alıyorlar.

ŞİMDİ AYLARIN İSİMLERİNE BİR GÖZ ATALIM:

Ocak = Türkçe (Kışın evlerde ateş yakılan yer)
Şubat = Süryanice
Mart = Latince (Maritus – mitolojik isim Mars’tan)
Nisan = Süryanice
Mayıs = Latince (Tanrıça Maria’nın ayı)
Haziran = Süryanice
Temmuz = Arapça / Süryanice
Ağustos = Latince (Roma İmparatoru Augustus’un adı)
Eylül = Süryanice
Ekim = Türkçe (Toprak ekiminin yapıldığı ay)
Kasım = Arapça (Bölen)
Aralık = Türkçe (İki zaman dilimi arası)

İngilizce ve diğer Avrupa dillerindeki ay isimleri tamamen Latince’den alınmıştır.

Latince (anlamı) – İngilizce – Türkçe::

Januarius (Janus’a ithafen) => January => Ocak
Februarius (Februa’ya ithafen) => February => Şubat
Martius (Mars’a ithafen) => March => Mart
Aprilis (Aphrodite’e ithafen) => April => Nisan
Maius (Maia’ya ithafen) => May => Mayıs
Junius (Juno’ya ithafen) => June => Haziran
Julius (Julius Caesar’a ithafen) => July => Temmuz
Augustus (Augustus Caesar’a ithafen) =>August => Ağustos
September (Yedinci ay) => September => Eylül
October (Sekizinci ay) => October => Ekim
November (Dokuzuncu ay) => November => Kasım
December (Onuncu ay) => December => Aralık

Yahudi Takvimi:

İbrani takvimindeki ay isimleri ve Levant bölgesi olarak adlandırılan ve Filistin, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Irak’ı kapsayan bölgede kullanılan ve kısmen İbranice’den etkilenmiş olan ay isimleri de aşağıdaki gibidir. (İbrani takvimi, Nisan’dan başlar ancak aşağıdaki listede Tevet [Ocak] ayıyla başlatılmıştır).

İbranice – Levant bölgesi

1.  Tevet => Kanun-essani
2.  Sebat => Şubat
3.  Adar => Adar
4.  Nisan => Nisan
5.  İyar => Ayyar
6.  Sivan =>
Haziyran
7.  Tammuz => Tammuz
8.  Av => Ab
9.  Elül => Aylül
10. Tişri => Tısrin-ül evvel
11. Marheşvan => Tısrin-essani
12. Kislev => Kanun-ül evvel