GÜLHANE ASKERİ HASTANE TARİHÇESİ

Osmanlı Devleti’nde tıp eğitim sisteminin iyileştirmesi amacıyla yapılan çeşitli uygulamaların yanı sıra 1897′de Almanya ile bir protokol yapılmıştır. Bu çerçevede Bonn Üniversitesinden prof Dr. Robert Rieder ile yardımcısı olarak Hamburg Eppendorf Hastanesi asistanlarından Dr. Georg Deycke 1898de ülkemize gelerek çalışmalarına başlamıştır. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane bünyesindeki eğitimin iyileştirilmesi çalışmalarının yanı sıra, örnek bir tedavi kurumu kurulması sürecinin birlikte yürütülmesine karar verilmiş ve Topkapı Sarayı bahçesindeki eski Gülhane Askeri Rüştiye Okulu (Askeri Ortaokul) binası bu amaçla modern bir hastane olarak yeniden düzenlenmiştir. Bugünkü Gülhane’nin temelleri burada atılmış ve 30 Aralık 1898‘de “Gülhane Seririyat Hastanesi” adıyla hizmete girmiştir.

Gülhane, ilk etkin varlığını 1909′da İstanbul Tıp fakültesinin kuruluşunda öğretim üyelerinin çoğunluğunu vererek göstermiştir. I.Dünya Savaşı yıllarında ise orduya sağlık hizmetlerinin başarıyla verilmesinde ve Çanakkale’den getirilen yaralıların tedavisinde önemli görevler üstlenmiştir. Gülhane Hastanesi, İstanbul’un işgali döneminde (1918-1923) Gümüşsuyu‘na nakledilmiş ve Kurtuluş Savaşı döneminde burada hizmete devam etmiş, işgal bittikten sonra eski binalarına geri dönmüştür.

II.Dünya Savaşı‘nın başlaması üzerine Gülhane’nin Ankara‘ya nakline karar verilmiş ve 1941′de “Gülhane Askeri Tababet Okulu ve Hastanesi” adı ile Ankara‘nın Cebeci semtindeki asker hastanesi binalarında hizmete başlamıştır. 1945‘te Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi‘nin kurulmasında da Gülhane önemli görev üstlenmiştir. Tıp fakültesi, Gülhane bünyesinde ve kurucu kadrosundaki 14 profesörden 11’i Gülhane’den görevlendirilmiştir. Gülhane, 1947′den itibaren Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) ismini almış ve 1952′ye kadar Ankara Tıp Fakültesi ile ortak faaliyet yürütmüştür.

1952′de Gülhane, Cebeci’deki binalarını Tıp fakültesine bırakarak şimdi Kara Kuvvetleri Komutanlığı olan, Bahçelievler’deki binasına nakledilmiştir. Bu binaların yetersiz gelmesi üzerine 1963′te Etlik’te modern bir hastane kompleksi inşa edilmesine karar verilmiş ve Gülhane 1971′de bu yeni binalarına nakledilmiştir. Halen kullanılmakta olan bu tesisler gelişerek ve büyüyerek hizmet vermeye devam etmektedir.

Gülhane, Türk tıp tarihinde daima önemli bir yer tutmuştur. Dahili ve Cerrahi tıp branşlarındaki önemli gelişmelerin yanı sıra, tıp eğitimi, laboratuvar hizmetleri, toplum sağlığı, koruyucu tıp, hemşire, yüksek hemşire yetiştirmek, hasta bakımı, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri alanlarında da daima örnek ve öncü görevler üstlenmiştir. Ağırlıklı olarak sağlık hizmeti, uzmanlık eğitimi ve hizmet içi eğitimler vermekte olan Gülhane, 1980 yılında Gülhane Askeri Tıp Fakültesi’nin açılması ile birlikte Subay hekim ve Sağlık Assubayı yetiştirme görevini de üstlenmiştir. Terör ve savaş halinde yaralanan asker ve polis unsurlarının da en etkin tedavisi, sadece bu hastanede yapılabilmektedir..

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişimi sonrasında 31 Temmuz 2016 tarihinde çıkarılan kanun hükmünde kararname ile 2016 yılına kadar Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı olarak çalışan GATA’ya ait sağlık hizmet birimleri; “Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi” adıyla Sağlık Bakanlığı’na, yükseköğretim birimleri ise “Gülhane Tıp Fakültesi”, “Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü”, “Gülhane Hemşirelik Yüksek Okulu” ve “Gülhane Sağlık Meslek Yüksek Okulu” adları ile Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredilmiştir.

“Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi”, sağlık alanında 1898′den bu yana 119 yıldır çeşitli binalarda ve adlarda da olsa ülkemize ve ordumuza sunduğu sağlık alanındaki eğitim ve tedavi hizmetlerini kesintisiz olarak devam ettirmekte ve ismini tarihsel ağırlığına yakışır şekilde geleceğe taşımaktadır.

İlkeler, Değerler:

Gülhane Tıp Fakültesi, 2016 yılı Temmuz ayında gerçekleşen FETÖ darbe girişimi sonrasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ne bağlı yüksek eğitim kurumlarının 31 Temmuz 2018 tarihli Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne devredilmesi sonrasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi çatısı altında, Ankara Etlik’teki yerleşkesinde faaliyet gösteren bir tıp fakültesidir.

Gülhane Tıp Fakültesinin temelleri Sultan II. Abdülhamid tarafından 1898 yılında atılmış olup farklı yerlerde ve farklı isimlerde, yurtiçi ve yurt dışında öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri’ne olmak üzere sağlık personeli yetiştirmiş ve sağlık hizmeti sunmuştur. Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) olarak 1947 yılından itibaren hizmete devam etmiş ve 1980 yılında bünyesinde Gülhane Askeri Tıp Fakültesi kurulmuştur. 2016 yılına kadar Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı olan GATA, 31 Temmuz 2016 tarihinde çıkarılan kanun hükmünde kararname sonrası sağlık birimleri Sağlık Bakanlığına, yükseköğretim birimleri ise Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredilmiştir.

Gülhane Tıp Fakültesi, 958 öğrencisi, 79 profesör, 53 doçent, 71 doktor öğretim üyesi, 4 öğretim görevlisi ve 190 araştırma görevlisi; 3 Bölüm ve 59 Anabilim Dalı Başkanlıkları ile Türkiye’nin kapsamlı tıp fakültelerinden birisi olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi çatısı altında eğitim-öğretim faaliyetine devam etmektedir.

Gülhane Tıp Fakültesi gelişmiş multidisiplin, beceri, anatomi, histoloji, patoloji, mikrobiyoloji, AR-GE ve deneysel hayvan laboratuvarları; haftanın yedi günü sabahtan gece 01.00’e kadar açık olan kapsamlı kütüphanesi ve araştırma olanakları; yeterli sayıdaki amfileri; tenis, basketbol, futbol başta olmak üzere açık ve kapalı spor alanları ve gelişmiş imkânları bulunan uygulama hastanesiyle Gülhane Külliyesinde ülkemize ve tüm insanlığa farklı tıbbi bilim sahalarında hizmet veren ülkemizin güçlü kuruluşlarından birisi olarak geleceğe doğru emin adımlarla yürümektedir.

GATA AÇILIMI NEDİR?

GATA açılımı: Gülhane Askeri Tıp Akademisi idi.

Sonra adı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değiştirildi.

Bugün dünyada Askeri Hastanesi, savaş hali yaralanmalarını tedavi eden uzmanları olmayan tek modern ülke Türkiye, tek Ordu Türk Ordusudur.