ÇIKTIĞI YÜKSEKLİK, DÜŞECEĞİ YÜKSEKLİKTİR

Sıradan insanların yüzeyde gördükleri vardır, bir de toplumun temelindeki dinamikler vardır.
Bugün işte o temeldeki büyük dalgayı, tarihsel süreci görmek önemli.

TEMELDEKİ DİNAMİK

Tayyip Erdoğanlar, 2002 yılında başlayan bir tertiple Türkiye’nin tepesine oturtuldu.
Görevleri, ABD’nin savaş takvimine göre belirlenmişti.
Turgut Özal’ın dünya ekonomisiyle bütünleşme sürecini gaddarca devam ettirecek ve “Kürdistan” adı altında İkinci İsrail’in kurulmasına hizmet edecekti.
ABD’ye senetle sepetle bağlandılar.
İhanetlerini buraya yazıyoruz.
2 sayfa 9 maddelik gizli anlaşmalarla belgelediler ve uyguladılar.

Ancak deniz bitti.
Yüklendikleri ihanet görevini buraya kadar getirdiler.
Devamı yok.
İşte temeldeki dinamik budur.

BÜYÜK ÇÖZÜM

Evet Türkiye büyük çözümün, büyük kararın eşiğine gelmiştir.

Büyük çözüm, sıcak para diktatörlüğünün yıkılmasıdır.
Türkiye, önümüzdeki ekonomik depremden karma ekonomiyle çıkacaktır.

PKK adayının Cumhurbaşkanlığı seçimine katılması da bir dönemin sonunu işaretliyor.
Türkiye’nin geleceğinde artık bölünme değil, bütünleşme vardır.
ABD ve Tayyip Erdoğanlar Suriye’de yenildiler.
Doğu Akdeniz’e o İkinci İsrail Koridorunu açamadılar.
“Kürdistan” dedikleri proje de çöktü.
Suriye, Irak ve İran cephesinde Türkiye’nin Milli Kuvvetleri de saf tuttu.
Bizim ülkelerimizi bölecekler idi, hep birlikte bozguna uğrattık.

Türkiye Cumhuriyeti, önümüzdeki yıllarda yeniden Atatürk Devrimi temelinde örgütlenecektir.
Toplum, tarikat ve cemaat ağlarından kurtarılacaktır, Özgür yurttaşların çağdaş toplumunu inşa edeceğiz.

ÇIKTIĞI YERDEN DÜŞECEK

Buraya yazıyoruz.
Tayyip Erdoğan saltanatını önümüzdeki bir-iki yıl içinde yıkacağız.
Onu çıktığı yerden indireceğiz.
Millet olarak indireceğiz.

Yükseğe çıkmak, birikimsiz kişilerin başını döndürür.
Şu an için yüksekten bakmaktadır.
Ama çıktığı yükseklik, düşeceği yüksekliktir.
Tayyip Erdoğan’ın seçim başarısı, aslında düşeceği yerin yükselmesidir.
Daha yüksekten düşecektir.
Düştüğü gün, yandaşları “Keşke bu kadar yüksekten düşmeseydi” diyecekler.
Ve bu saptamayı yapacakları günler öyle uzak değil.
Dr Doğru PERİNÇEK