CAN TOGAY ve YAHUDİ ANITI

“Tuna Kıyısındaki Ayakkabılar”

Tuna kıyısındaki 60 demir ayakkabının hikâyesi:
Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Tuna nehrinin batı yakasına yerleştirilen şimdi paslanmış 60 demir ayakkabı bir holokost* anıttır.
Türk asıllı Macar yönetmen Can Togay, heykeltıraş Gyula Pauer ile birlikte bu anıtı 2005’de gerçekleştirdi.

II. Dünya savaşı sırasında 1944 sonu 1945 başlarında Macar faşist partisinin milisleri izlediği politikalar sonucu Budapeşte’deki Yahudileri Tuna nehri kıyısına getirirler.
Erkek, kadın ve çocuklardan oluşan gruba kışın dondurucu soğuğunda ayakkabılarını çıkartmaları, çıplak olarak kalmaları ve yüzlerini suya dönmeleri söylenir.
Daha sonra yakın mesafeden vurularak Tuna’ya düşer ve gözden kaybolurlar.

İşte bu olayı öğrendiğinde çok üzülen Can Togay böyle bir anıtın fikir tasarımcılığını üstlenmiş ve çeşitli ödüllere layık görülen bu eser gerçekleşmiştir.