BÜYÜK İNSANLIK

Büyük insanlık gemide güverte yolcusu,
tirende üçüncü mevki,
şosede yayan büyük insanlık.

Büyük insanlık sekizinde işe gider,
yirmisinde evlenir,
kırkında ölür büyük insanlık.

Ekmek büyük insanlıktan başka herkese yeter,
pirinç de öyle
şeker de öyle
kumaş da öyle
kitap da öyle
büyük insanlıktan başka herkese yeter.

Büyük insanlığın toprağında gölge yok,
sokağında fener,
penceresinde cam,
ama umudu var büyük insanlığın,
umutsuz yaşanmıyor.

Nazım Hikmet RAN
Taşkent – 07.10.1958