BİZANS HIRISTİYANLIĞI, OSMANLI İSLAM DİNİNİ KULLANDI

Osmanlı idarecilerinin Hristiyanlığı kullanan Bizans gibi dini kullandığını, temel amaçlarının saltanatlarını sürdürmek olduğunu vurgulayan İhsan Eliaçık, şunları söyledi:

1-) “Babadan oğula geçme saltanat sistemi Kur’an’a aykırıdır. Osmanlı sultanları önce bunun hesabını versinler. Yeryüzünde İslam’ın bayraktarlığını, sancaktarlığını yapmakmış, bunu geçsinler önce babadan oğula geçme, 600 yıl boyunca insanların tepesinde yer alıp, onlardan vergi toplayıp, saraylarda yaşamanın hesabını versinler.

2-) Evlat katlinin hesabını versinler. Kesinlikle Kur’an’a aykırıdır.

3-) Cariye hayatı yaşamanın hesabını versinler. Kesinlikle Kur’an’a aykırıdır. Saraylarda harem odaları oluşturup oralarda Makedonya’dan, Macaristan’dan, Ukrayna’dan kızları doldurup, onlardan her biriyle her gece yatarak cariye hayatı yaşayanlar önce bunların hesabını versin. Bırak İslam’ın sancaktarlığını yapmayı.

4-) Devşirme sistemi kesinlikle Kur’an’a aykırıdır. Kur’an der ki: Yanınıza aldıklarınızı anne-babalarının isimleriyle çağırın. Anne ve babalarını unutturmayın, insanları devşirmeyin, köklerini unutturmayın, ana dillerini unutturmayın, kendinize benzetmeyin. Bunun hesabını versinler.

5-) İşgallerin hesabını versinler. Ne işin var senin Viyana kapılarında? Viyana’ya gitmek övünülecek birşey değil ki. Ne işin var senin Viyana’da, Bağdat’ta, Kahire’de, Basra’da? Amerika Bağdat’a geldiği zaman işgalci diyorsun peki sen gittiğin zaman ne oluyor? Yunanistan, İzmir’e, Fransızlar Antep’e, Maraş’a geldiği zaman işgalci oluyor peki sen Budapeşte’ye, Arnavutluk’a gittiğin zaman ne oluyor?

Onlar talan yapıyorlar, biz ise gittiğimiz yere çil çil altın serpiyormuşuz. Güya Osmanlı ordusu gittiği yerde ağaçtan bir salkım üzüm alıyor sonra da onun yerine çil çil altın bırakıyormuş.

Biz de bunu yedik. Gidip de bunu Viyanalılara, Bulgarlara, Avusturyalılara bir sor bakalım. Ne diyorlar bir dinle bakalım.

Bunlar tek yanlı söylemlerdir. Atalarla övünmek Kur’an’ın eleştirdiği bir şeydir. Kur’an onlar sizi kurtarmazlar diyor. Onlar birer ümmetti geldiler, geçtiler onların kazandıkları kendilerine sizin kazandıklarınız sizedir diyor. Dolayısıyla Osmanlı’nın övünülecek bir tarafı yok. Dolayısıyla Osmanlı yönetimi İslami bir yönetim değildir. Bizantisttir. Onun yeni bir tekrarıdır ve dini de bu iş için kullanmıştır. Bizans nasıl ki Hristiyanlığı kullanmışsa Osmanlı da İslam’ı kullanmıştır kendi saltanatları için. Yeryüzüne hakim olma, egemen olma amacıyla.

Gittiği yere adalet götürüyormuş. Sen kendi ülkende kal, bir yeri işgal etme, kendi halkını mutlu etmeye uğraş, zengin yoksul uçurumunu giderin, sınıfı, sömürüyü kaldırın, erdemli, dürüst insanlar yetiştirin, barış ve esenlik içinde yaşayın, başka bir yere adalet falan götürmeyin. Olay budur.

Peygamber yaşamı boyunca tek bir yer işgal etmemiştir. Bütün işgaller ondan sonra başlamıştır ve bana göre onların tamamı da yanlıştır. Müslümanlar fetihcilik modasına kendilerini kaptırmıştır. Sen öyle bir sistem oluştur, öyle bir düzen kur ki memleketinde insanlar seni örnek alsın ve senin yaptığını kendi ülkelerinde uygulasınlar. O zaman senin oraya gitmene falan da gerek kalmaz.”