ANZAVUR ORDUSU NEDİR?

    • Eski bir jandarma subayı olan Çerkes kökenli Ançok Ahmet Anzavur, Istanbul hükümeti’nce paşalık (general) rütbesini aldıktan sonra, İngilizler’in de yardımıyla çoğunluğunu Çerkezler’in oluşturduğu bir ordu kurdu. Bu ordu, 2.kasım.1919‘da Manyas, Susurluk, Gönen, Uluabat ve çevresini ele geçirerek, halkı yurtseverlere karşı kışkırtmaya başladı. Bölgeye gönderilen Kuvay-i Milliye birlikleri tarafından yenilgiye uğratılarak dağıtıldı.

    • Ahmet Anzavur Paşa‘nın aynı bölgede ikinci kez gerçekleştirdiği saldırısı da 16.Nisan.1920‘de Assubay Çerkez Ethem birliklerinin de desteği ile etkisiz kılındı. Eski bir Özel kuvvetler mensubu, Irak’da özel bir görevi ifa sırasında yaralanıp malülen emekli olmuş gözü pek bir assubay olan Çerkez Ethem, Mustafa Kemal Paşanın Ordularına karşı isyanda yer alan Çerkezleri derhal telgraf direklerine asıp idam etti. Ancak, daha önce TBMM tarafından Kahramanlık Madalyası ile taltif edilen Assubay Ethem beyin bu başına buyruk, yargısız infazları TBMM içinde huzursuzluk yaratılmasına sebep oldu. Yanda resmi görülen Emekli Assubay Çerkez Ethem kendisine bağlı Özel Kuvva-i Seyyare Birliğini, Mustafa Kemal Paşanın isteği üzerine kurmuştu. Dolayısıyla yargısız infazlar nedeniyle, M.Kemal Paşa da zor durumda kalmıştı.

    • Ançok Ahmet Aznavur Paşa ise Eski Assubay Çerkez Ethem‘e yenilmesine rağmen bu hizmetleri nedeniyle, Istanbul hükümeti tarafından İzmit Mutasarrıflığı‘na (valiliğe) atandı. Ançok Ahmet Anzavur Paşa, Kuvay-i İnzibatiye‘nin (halifelik ordusu) eylemlerine de destek verdi.

                   Istanbul hükümeti’nin Istanbul’u işgal eden İngilizlere ses çıkarmayıp, iyi/kötü vatanını kurtarmaya çalışan Kuvay-i Milliye ordularını düşman bellemesine ne denir bilinmez. Dönemin İngiliz yanlısı hain Istanbul gazeteleri, Mustafa Sabri, İblisipli Atıf hoca gibi İngiliz destekçisi hainler, Anzavur Ordusuna methiyeler düzüyordu.