ALEVİ ÖNDERLER; DİNADAMLARI MAAŞ ALAMAZ’ DİYOR ve ALMIYOR

ANKARA VE ÇEVRESİ ALEVİ DEDELERİ, DEDE MAAŞINI REDDETTİ!

Temsilci arkadaşlar şu teklifi getirdi: “Yeni kurulan Alevi Daire Başkanlığı, 1600 dede ve her dede (cemevi) kadrosu için de 4 görevli olmak üzere toplam 8000 kişi alınacak. Sizden de uygun göreceğiniz dedelerin isimlerini bize vermenizi istiyoruz” dediler.

Teklif oybirliğiyle reddedilerek özetle şöyle denildi:

“”Bugüne kadar maaşla dedelik yapmadık; bundan böyle de yapmayacağız. Böyle bir talebimiz yoktur, olmayacak da. Maaşla dedelik yapılmaz, rızasız lokma yenilmez, maaş alan dede de dedelik yapamaz.
Devletin parası kamunun parasıdır. Vergi inanç adına değil, kamunun ihtiyacı adına tahsil edilir. İnanç kamusal değil, bireyseldir. Kişinin özelidir. Devletin inanç adına bütçe ayırması, dağıtması yanlıştır. Dinin parayla alınıp satılmasına, ticarileşmesine, ,içinin boşalmasına, bir ticari sektör gibi bazı kişi ve çevrelerin zenginlik aracına dönüşmesine neden olmuştur. Bu uygulama yanlıştır, dine inanca maneviyata büyük zararlar vermiştir. Behemahal bu yanlıştan dönülmelidir.””