AH ETTİM

Atamayıp bu sevdâyı başımdan,
Her bir güne isyan ettim, ah ettim.
Geçtim sonbaharım, yazım, kışımdan,
Heder olmuş şu ömrüme vah ettim.

Ne yazıymış amma bende ki yazı! .
Kader, kısmet, tâlih çaldı bu sazı..
Bâri bir kez olsun tutsaydı sözü,
Tutulmamış tüm sözlere yuh ettim.

Bu sevdâya düşeli del’olmuşum,
Ondan böyle sararmışım solmuşum;
Sevgili derdiynen silme dolmuşum,
Bir gülüş, bir teselliye oh ettim.

Sanki çilehâne benim bu gönlüm,
Vurup öldürürler, bulunmaz zanlım,
Ben silâhsız, o silâhlı.. hem kanlım,
Hayıflana hayıflana tuh ettim.

Ben çekerim bu dertleri, size ne?
Hep kış olmuş baharlarım, güze ne?
Kurumuş ağzımda dilim, söze ne?
İlle bir şey söylemeye gaf ettim.

Bayram Çinkil