ADEM, İLK İNSAN DEĞİL Mİ?

HZ. ADEM İLK İNSAN DEĞİL Mİ?

ilk insan ise, tebliğ edeceği başka topluluk yok ki, niye peygamber olarak gönderilmiş olsun?

ya bir YALAN var.

ya bir YANLIŞ var.

Okullar da , Din ve Tarih derslerinde, ilk insan Hz. Adem ve Hz. Havva olduğunu, aynı zamanda ilk peygamber olduklarını bize öğretiler…

URFAda büyük bir Arkeolojik keşifler, Dinler tarihi ve insanlık tarihini altüst eti, insanlığın tarihi yeniden yazılmasına , Dinler Tarihini sorgulamasına neden oldu.
Urfa’da keşfedilen gizemli Göbekli Tepe, M.Ö. 12.000 yılık Tarihin sıfır noktasında, Hz. Adem den önce inşa edildiğini Arkeolojik veriler ile ispatlanmıştır.
Bu mitolojik Göbekli Tepe’yi kim inşa eti?

Bu gizemli tapınak, bize Hz. Adem den önce insan topluluklarının varlığını ortaya koydu..

Hz. Adem ve Hz. Hava ilk insan mı, yoksa ilk peygamber mi? Tartışması, akıllara soru işaretler bırakmakta, şimdi Hz. Adem ilk insan mı? İlk peygamber mi? Bunu mantık yoluyla doğruyu bulmaya çalışalım…

Peygamberler, bir topluma yol göstermek için gönderilen Tanrı’nın elçileridir. İnsanlara ve yozlaşmış, toplumlara yol göstermek için gönderilmiştir. Hz. Adem ilk peygamberse, demek ki Hz. Adem den önce insanların var olduğunu anlıyoruz. Çünkü peygamberler toplumlara yol göstermek için gönderilir.
Eğer Hz. Adem ilk insansa, o zaman Hz. Adem den önce kim bu Göbekli Tepe’yi inşa eti? Sorusu karşımıza çıkmaktadır.

Bu gün yeryüzünde, yüzlerce ulus var, insan ırkı var, kimi beyaz kimi zenci, farklı farklı diller kültürler var, bu tablo bize, Bütün insanların Hz. Adem den çoğaldığı görüşünü çürütmekte, dinler tarihini sıkıntıya sokmakta, karanlıkta kalmış, dinler tarihi ile ve Arkelojik bilim ile karşı karşıyayız.

Bu Arkeolojik keşif, bize şunu net gösterdi ki, Hz. Adem ilk insan değil ve ilk peygamber olduğunu ve Hz. Adem den önce de insan toplulukları var olduğunu ve Hz. Adem’den önce de, mitolojik dinler inançlar var olduğunu göstermektedir. 

Eğer Hz. Adem den önce insan yoksa, ilk insan Hz. Adem ise, o zaman Hz. Adem kimin için peygamber oldu?
Bir peygamber kendi kendine peygamber olur mu? Peygamberler toplumlara yol göstermek için gönderilir. O zaman Hz. Adem kimin için kime peygamberlik yaptı?
Bu sorularla yola çıktığımızda, Hz. Adem den önce insan topluluklarının var olduğunu kanıtlıyor ve somut olarak Göbekli Tepe buna delildir. Bir de peygamberler, toplumlara yol göstermek maksadıyla gönderildiği için, Hz. Adem de, kendi dönemindeki yozlaşmış topluma, yol göstermek için geldiğini, mantıksal olarak bunu kanıtlıyor.

Bu Arkeolojik buluş ile, okullarda öğretilen insanlık tarihi sarsılmıştır. İnsan oğlunun kadim tarihi ve dinler tarihi yeniden güncellenerek, bilim ışığından dinlerin üzerine sinmiş hurafe, safsata, rivayet, geleneksel mitolojik uydurulmuş inançları ayıklayıp, gerçek insanlığın ve gerçek dinlerin öğretisini ortaya çıkartmak elzemdir. … ( 23 Ocak 2020 )

Hüseyin TURHAL